A PAB ünnepi ülése és díjazottjai a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

2020. november 12.

November 4-én tartották a Pécsi Akadémiai Bizottság a Magyar Tudomány Ünnepe 2020 – „Jövőformáló tudomány” mottójú, központi rendezvényét.

A résztvevőket dr. Lénárd László professzor, a PAB elnöke köszöntötte, aki hangsúlyozta: a területi bizottságok feladata a közjó javára a tudomány művelése, a tudományos eredmények népszerűsítése, a tudományos kollaborációk összehozása, a régióban a Tudományos Akadémia megjelenése az egyetemekkel együtt. A határon túli magyar tudományosság segítése, mint missziós feladat szintén kiemelt.

A tudomány, az alapkutatás és az alkalmazott kutatás szerves kapcsolódását, fontosságát jelzi, hogy a felfedező kutatások jelenleg napi száz, új tudományos cikk megjelenését hozzák a koronavírussal kapcsolatban, ami szinte már kezelhetetlenül sok eredmény. A pécsi Szentágothai János Kutatóközpont a COVID kutatásába, mint alkalmazott kutatási folyamatba jelentős mértékben bekapcsolódik dr. Jakab Ferenc vezetésével, és teszi ezt sikerrel a korábbi alapkutatása mentén, eredményeként.

Dr. Freund Tamás professzor, az MTA elnöke videóüzenetben elmondta, hogy a területi bizottságok szerepe még hangsúlyosabbá válik. Kiemelte: az egyetemek, a kutatóintézetek és az innovatív vállalkozások bevonásával tervezi létrehozni azt a konzultatív fórumot, ami a szereplők kutatási tevékenységeinek együttműködését, összhangját lesz hivatott előmozdítani. E fórum munkájához a területi bizottságok is hasznos támogatással tudnak hozzájárulni szak- és munkacsoportjaikon keresztül. A területi bizottságok a tudomány népszerűsítése mellett az áltudományok elleni hatékony fellépés terén is fontos szerepet kapnak, továbbá a fiatalok megszólítása, tudományos érdeklődésének felkeltése kapcsán a jövő tudós generációjának táplálásában is jelentős feladattal bírnak.  

A köszöntő után a tudományos teljesítmény és a PAB életében való aktivitás elismeréseként díjátadásra került sor.

PAB Ezüst Plakett

2020-ban a PAB legmagasabb díját, a PAB Ezüst Plakettjét dr. SZABÓ LÁSZLÓ GYULA professzor kapta.

Dr. Szabó László Gyula az MTA doktora, a PTE Természettudományi Karának nyugalmazott oktatója, a Gyógyszerésztudományi Kar professzor emeritusa. A gyógyszerésztudományi szak megalapítása óta részt vesz a pécsi gyógyszerészképzésben. A Gyógyszerésztudományi Kar alapítása előtt biológus és biológiatanár szakos hallgatókat oktatott. Nyugdíjba vonulása óta is részt vesz mind a graduális, mind a posztgraduális képzésben. 1974-től tevékenykedik az MTA Pécsi Területi Bizottságának valamely szakbizottságában. Munkakapcsolat fűzte a Környezetvédelmi és Urbanisztikai, a Biológiai, az Agrártudományi és az Orvostudományi Szakbizottságokhoz, ezen belül a Botanikai és Gyógyszerészeti Munkabizottságokban fejtett ki tevékenységet.

Kutatási területe széles skálán mozog, így az agrobotanika, farmakobotanika, farmakognózia, fitoterápia, alkalmazott növényélettan (kultúrnövények és vadon termő növények csírázásélettana), fitokémia (speciális növényi metabolitok kimutatása).

Több találmány fűződik nevéhez, valamint számos gyógynövénytermék kifejlesztője. Szabó László a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, szakmai elismertsége európai szintű.

PAB Zsolnay Tudományos Díj

A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. és a PAB évtizedekkel ezelőtt megállapodást kötött arról, hogy a Zsolnay Gyár egy olyan tudományos díjat alapít, amit a PAB ítél oda évente egyszer egy kutató számára a Magyar Tudomány Ünnepén. A díjat a PAB régiójában dolgozó kutató kaphatja, aki tudományos és szervező munkájával a térség fejlesztésének elősegítésében kiemelkedő eredményt ért el. A díj 23. alkalommal került átadásra.

A PAB Elnökségének döntése alapján a díjat 2020-ban dr. SZEKERES JÚLIA professzor asszony kapta.

Dr. Szekeres Júlia a PTE ÁOK professzora, a MTA doktora. Pályafutása során igen sokféle feladatot látott el, felsorolását is csak a teljesség igénye nélkül tehetjük meg. A professzor asszony volt a POTE tudományos rektorhelyettese, a Mikrobiológiai Intézet igazgatója, az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola vezetője, az angol nyelvű orvosképzés programjának elnöke. Országos szinten volt a MAB plénum tagja, az Orvosi Bizottság elnöke, tagja és elnöke volt a MAB Felülvizsgálati Bizottságnak. Elnöke volt az MTA Általános Immunológiai Bizottságának. Jelenleg a PTE ÁOK Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke és az Előmeneteli Bizottság tagja.

Tudományszervezési tevékenysége rendkívül aktív, és szerteágazó mind a mai napig. Az utánpótlás nevelésben is kiemelkedő munkáját jelzi 14 végzett PhD-hallgatója, valamint TDK-témavezetőként kiérdemelt Mestertanár címe.

Kutatási területe az immunológia. Nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos munkájáról tanúskodnak a sikeres pályázatok, a szerkesztőbizottsági tagságok és a tudományos testületekben betöltött funkciói. (Közleményeinek száma 170, idézettsége meghaladja az ötezret, Hirsch-indexe 45).

A professzor asszony több mint 30 éve tagja a Pécsi Akadémiai Bizottságnak.

PAB Tudományos Díj

A vidéki tudományos élet kiemelkedő teljesítést nyújtó fiatal kutatói közül a szakbizottságok javaslatára a PAB Elnökség döntése alapján a PAB Tudományos Díjat öten vehették át, köztük dr. MINIER TÜNDE.

Dr. Minier Tünde 2006-ban fejezte be egyetemi tanulmányait Marosvásárhelyen. Ezt követően kezdte meg a PTE Reumatológiai és Immunológiai Klinikán PhD-tanulmányait. Fokozatát 2011-ben szerezte. 2013-ban reumatológiai, 2015-ben immunológiai szakvizsgát tett. Fiatal kora ellenére kifejezetten nagy számú nemzetközi kapcsolattal rendelkezik: nemzetközi pályázatokban, kutatási projektekben vezetőként is szerepel. A közvetlen betegellátásban az egyik aktív osztály vezetése mellett nagyszámú, igen súlyos beteget gondoz, melynek sikerességét jelzi az is, hogy a leggyakrabban konzíliumba hívott kolléga. Emellett a tudomány és a klinikum gyors integrálásában is vezető szerepet játszik: 100-as nagyságrendben kér évente egyedi méltányossági kérelmet a betegek jobb ellátása érdekében. Fiatal kora ellenére elérte a habilitáció követelményeit, Hirsch-indexe 12.

Dr. SCHLÉGL ÁDÁM is átvehette a PAB Tudományos Díját.

Dr. Schlégl Ádám már orvostanhallgatóként csatlakozott a PTE KK Ortopédiai Klinika alsó végtagi munkacsoportjához, az itt megkezdett munkát PhD-hallgatóként és rezidensként is folytatta. Fő érdeklődési területe az ultraalacsony dózisú, biplanaris radiográfia alkalmazása gyermekkori ortopédiai eltérések vizsgálatában. Kutatócsoportjának munkájában kiemelendő az alsó végtag fejlődése során változó biomechanikai paraméterek leírása modern képalkotó módszer segítségével, nagy populáción vizsgálva. E témákból védte meg sikeresen PhD-dolgozatát 2016-ban (kumulatív impact faktora 21, idézettsége 42, Hirsch indexe 5). Fiatal kora ellenére több szakmai és tudományos elismerést kapott, pályázati aktivitása is jelentős.

A kutatási munka mellett a tudományos utánpótlás nevelésből is kiveszi részét: TDK- hallgatói sikerrel szerepelnek helyi és országos megmérettetéseken. Szerkesztésében oktatásmódszertani kézikönyv jelent meg, és egyetemi jegyzet is előkészületi fázisban van.

A díjátadásokat követően az ünnepi ülés tudományos előadására került sor. A felkért előadó dr. Szabó László Gyula emeritus professzor volt, aki ünnepi tudományos előadását a  "Botanikus elődök és a növénytan oktatása Pécsen" címmel, élőben tartotta meg a jelenlévők és az online csatlakozók számára.

Az ünnepi program dr. Font Mártának, a PAB alelnökének köszönő szavaival zárult.

 

A díjazottaknak szeretettel gratulálunk!

 

Forrás:

tab.mta.hu