OTKA pályázati rendszer módosulása

2006. április 13.

OTKA pályázati rendszer módosulásáról tájékoztatás

Szíves érdekelődésére számot tartva, illetve a korábban jelzett pályázatkészítési szándéka kapcsán – az OTKA pályázati rendszer módosulása miatt – ezúton szeretném tájékoztatni az ezévi alapkutatási pályázatok benyújtási rendjéről: 1. A pályázatokat az idei évben elektronikusan az OTKA rendszerébe belépve lehet elkészíteni. Belépési cím: https://otka-palyazat.phd.hu/index2.php?menuid=210 . A belépéshez szükséges a személyes felhasználói név és jelszó használata. Amennyiben ezen adataival nincs tisztában, kérem ezt Czibók Balázs intézményi adminisztrátor számár e-mailen kell jelezni a czibok@rektori.pte.hu email címen (az azonosításhoz szükséges információk: kutató neve, e-mail címe, születési helye, ideje, anyja neve, a kutatóhely neve, a kutatóhely vezetőjének neve). 2. A pályázatok érvényességének feltétele az alábbi három határidő betartása: a) véglegesítési határidő (típusonként eltérő: „F” - árpilis 21., „K” – április 24., minden további pályázat április 27., időpontok a pályázati kiírás határidő táblázatában találhatók) – Tehát a pályázatot teljes terjedelmében el kell készíteni az adott határidőre b) jóváhagyási határidő (minden pályázat esetében legkésőbb április 28-ig meg kell hogy történjen.) – ezt a véglegesítés után 24 órán belül megtesszük. Az érvényesítés – egyetlen - feltétele a maximális rezsi (9%) és kezelési költség (1%) betervezése. c) postára adási határidő (minden pályázat esetében 2006. május 5.) – Ehhez kérjük, hogy a kinyomtatott pályázati példányt a vezető kutató részéről és a kutatóhelyi vezető részéről aláírva legkésőbb 2006. május 3. 14.00 óráig jutassák el a Rektori Hivatal Tudományszervezési Osztályára. A pályázatokat központilag, együttesen juttatjuk el az OTKA Iroda részére. Az ÁOK-n írandó pályázatok esetén az ETT pályázatok menetrendjével megegyező módon a Dékáni Hivatalba kell leadni 2006. május 3. 12.00 óráig. Néhány további technikai lépés: 1. A pályázatok elkészítése az OTKA rendszerében folyik, a pályázatot több belépéssel (is) el lehet készíteni, a rendszer menti az elkészült (beírt) adatokat. Az elektronikus változatot nem kell küldeni sehova a bal oldali menüben a véglegesítés gomb lenyomásával lehet az írást lezárni. (Ezt mind az Iroda, mind az Egyetemi adminisztráció látja. A készítésnél figyeljenek a bal oldali menüsorra, ott kell bejelölni a pályázat almenüt kinyit kapcsolót, mely megmutatja a pályázathoz szükséges összes kitöltendő adatlapot. A kitöltés előtt kérem, olvassák át a vonatkozó útmutatókat http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=1487 ! 2. A szerkesztett pályázatot a vezető kutatónak a „pályázat véglegesítése” menüpontban véglegesítenie kell. Ettől kezdve a pályázat adatain módosítani nem tud. Különösen indokolt esetben az OTKA munkatársai tehetik a kutató számára újra szerkeszthetővé a pályázatot (természetesen csakis a véglegesítési határidő előtt), de az esetlegesen megtett vezetői jóváhagyásokat ilyenkor újra meg kell szerezni. 3. A már jóváhagyott pályázatokat a kutatók érvényes formátumban tudják kinyomtatni. Ezt először maga a vezető kutató látja el aláírásával, majd kutatóhelyének vezetői, és a pályázatban részt vevő kutatók. 4. A pályázatokat egy nyomtatott példányban, eredeti aláírásokkal kell beküldeni. Kérem, hogy a fenti információkról az érdekelt munkatársait tájékoztatni szíveskedjen! Czibók Balázs Osztályvezető, intézményi adminisztrátor PTE, Rektori Hivatal, Tudományszervezési és Pályázati Osztály