Megújult az ÁOK arculati kézikönyve

2020. december 16.

Új köntöst kapott karunk arculati kézikönyve, egyesítve benne a múltat és a jövőt. Megjelenik benne a hagyományok tisztelete éppúgy, mint az az irány - a korszerűség és a progresszivitás -, amit az ÁOK követni szándékozik a jövőben. Reméljük, minden munkatársunk tetszését elnyeri, és kedvükre használják a jövőben!

 

Kedves Kollégák!

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara dinamikusan fejlődik és meggyőződésem, hogy az előttünk álló időszakban is számos kiváló lehetőség nyílik majd a továbblépésre. Csak rajtunk múlik, hogy ezekkel hogyan élünk, ám meggyőződésem, hogy együtt sikerre jutunk. Fontos, hogy mindenki – legyen hallgató, oktató vagy adminisztratív dolgozó – magáénak érezze úgy a kihívást, mint majdan az együtt elért sikereinket is.

Karunk jövőképének megálmodása és ennek felépítése az elkövetkező időszakban közös felelősségünk, amiben mindenki megtalálhatja a maga feladatát. Egy, a múltunkra és a hagyományainkra büszkén építkező, korszerű, jól működő és modern egyetemi kart építhetünk fel közös erővel, ami példaként szolgálhat másoknak.

Arculatunk megújításakor ezeket a gondolatokat vettük alapul. Hagyományos értékeinkhez ragaszkodva egy olyan modern, egységes vizuális rendszert alkottunk meg, ami gyorsan fejlődő kommunikációs környezetünkben jobban alkalmazható, mint a régi, és ezáltal jobban megkülönböztet minket, a PTE ÁOK-át, ahol mindannyian otthon érezzük magunkat, és ahova büszkén tartozunk.

Nyitrai Miklós dékán

 

"Az arculat kialakításakor fontos szempont volt, hogy ne teljesen újat alkossunk, hanem vegyük figyelembe a múltat, amit egy modernebb, progresszívebb köntösben tálalunk. Úgy hiszem, sikerült elérni ezt a hatást a jelenlegi formával. A múltra, a hagyományokra utalnak a közkedvelt, szimbolikus csempealakzatok, amik a korábbi arculat részei is voltak. Ezeket rendeztük egy olyan újszerű rendszerbe, amely háromszögekből áll. Érdekessége, hogy ezek a háromszögek tetszés szerinti, végtelen elrendezésben alkalmazhatóak."

Egri Zoltán tervezőgrafikus

www.zoltanegri.com

 

Tovább a kari arculatra