Dr. Balogh Péter MTA-doktori munkájának nyilvános vitája – május 7.

2021. április 23.

M E G H Í V Ó

Az MTA Doktori Tanácsa meghívja Önt

Balogh Péter

„Az egér perifériás nyirokszövetek vaszkuláris-stromális elemeinek differenciálódása és szerepe a limfoid sejtek homeosztázisában

című MTA doktori munkájának 2021. május 7-én 1100 órakor az MTA Zoom rendszerében tartandó online nyilvános vitájára, a 15/2020. (VIII. 17.) elnöki határozattal összhangban.

Az értekezés opponensei:

  • Buzás Edit Irén, az MTA levelező tagja
  • Andó István, a biológiai tudomány doktora
  • Vizler Csaba, PhD

Az értekezés és a tézisek megtekinthetők a http://real-d.mtak.hu/1250/ honlapon.

Az online nyilvános vitában való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és az online védés tájékoztatóját megtekinteni az Akadémia honlapján, a nyilvános vita meghirdetési felületén, az eseménynaptárban lehet.

Az online MTA doktori védésről hivatalos hang- és képfelvétel készül. Az online védésen résztvevők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy az online nyilvános vitáról hivatalos információ nyújtására kizárólag az MTA jogosult, a résztvevők önálló hang- és képfelvétel készítésére nem jogosultak.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva - a védést megelőző nap déli 12 óráig a Doktori Tanács Titkársága tudományterületileg illetékes szakreferensének megküldve - észrevételt tehet.