Mindent látó kamerarendszer vigyázza az orvoskari szekrényeket

2021. május 4.

A hallgatók biztonságérzetének javítása érdekében mintegy négymillió forintból telepíttetett kamerarendszert a PTE Általános Orvostudományi Kara a Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtárban és az alagsori folyosókon, valamint az uszodaszinten, a szekrényfeltörések megelőzése érdekében.

A rendszer telepítését hallgatói kérésre kezdeményezte a pécsi orvoskar. Korábban ugyanis több szekrényt feltörtek az alagsorban, azokból pedig értékes ingóságokat - laptopot, telefont, hátizsákokat - vittek el. Sajnos a rendőrség nem akadt a tolvajok nyomára.

Az esetek miatt a hallgatói szervezetek, az orvoskari HÖK és az Angol-Német Hallgatói Önkormányzat (EGSC) is szeretett volna megnyugtató megoldást találni. Ezért, valamint a hallgatók biztonságérzetének növelése érdekében a dékáni vezetés úgy döntött, hogy kamerarendszert építtet ki az érintett helyszíneken.

A rendszer telepítésére 2020 decemberében írták ki a pályázatot, a kamerák idén április 22-én álltak szolgálatba. A bruttó 4 millió forintos beruházás eredményeképp a könyvtár környékére 10 kamera került fel, a folyosón 6, az uszodaszinten pedig 20 kamerát helyeztek el annak érdekében, hogy látni lehessen az összes zárható szekrényt.

A PTE ÁOK-n üzembe helyezett kamerarendszer olyan rendszer, mint amilyen az új elméleti tömbben is van. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy az ott üzemelő berendezésen keresztül az ottani biztonsági szolgálat figyelemmel kísérhesse a frissen bekamerázott részeket. A kamerák képeit a Kancellária épületében (a Szántó Kovács János utcában, a Biztonsági Központban) a Biztonságszervezési Csoport is láthatja, a felvételek visszanézhetők, menthetők.

Fontos megjegyezni, hogy a visszanézés és a felvételek mentésének joga, összhangban az egyetem törekvéseivel, előírásaival, a Munkabiztonsági Koordinációs Osztály, ezen belül a Vagyonvédelem lehetősége. A felvételek visszanézése, mentése a jogi előírásoknak (GDPR) megfelelően, rendőrségi megkeresésre történhet.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!