Az International Medical English Testing System (IMETS) 2. hírlevele

2021. május 4.

Az IMETS projekt, 2018-1-PL01-KA203-050990, a Jagiellonian University Medical College (Lengyelország) vezetésével, és  partnerei, a Pécsi Tudományegyetem (Magyarország), a Training 2000 (Olaszország), a Future Focus (Málta) és az INNETICA (Spanyolország) közreműködésével folytatja célkitűzésének megvalósítását, egy számítógépes orvosi angol szaknyelvi vizsgarendszer kifejlesztését a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (KER) szabványszintjeivel összhangban: B1(önálló nyelvhasználó, küszöbszint), B2 (önálló nyelvhasználó, középszint), C1 (mesterfokú nyelvhasználó, haladó).

A projekt fő célja új EMP (orvosi szaknyelvi angol) teszt fejlesztési modellek kidolgozása  IKT eszközök használatával. A kutatási eredmények és a konzorciumi tagok tapasztalatai alapján a következő kimenetek készülnek el:

•  Online képzési modulok a vizsgáztatók számára.

•  Vizsgaanyagok online formában

• Nemzetközileg standardizált tanúsítvány rendszer, amely mind az oktatási rendszernek, mind pedig az orvostudományi szektornak szabványosított értékelési eszközt biztosít, az orvosi és egészségügyi szaknyelvi ismereteket  KER szerinti mérésére

• Egységes rendszer, amely nemzetközi tanúsítvánnyal ismeri el az orvosi- és egészségügyi szakemberek idegennyelvi kompetenciáját.

 

A partnerek a mai napig számos megbeszélést tartottak Magyarországon és Olaszországban, valamint a jelenlegi helyzet miatt különböző online koordinációs értekezleteket a feladatok kidolgozása érdekében.

Project website:

http://medicalenglishtests.eu/

Facebook oldal:

http://facebook.com/IMETSErasmus