A PTE IESZ Szakszervezeti Bizottságának felhívása

2021. május 12.

Tisztelt Munkavállalóink!

Szakszervezetünk mindenek előtt ismételten köszönetét fejezi ki a PTE valamennyi egészségügyi dolgozójának a COVID járvány miatt végzett megfeszített, felelősségteljes munkájáért, amelyet mindannyiunk egészsége érdekében végez, dacolva a szolgálati jogviszony következményeinek hátrányaival.

A Magyar Parlament elfogadta az egyetemek modellváltásával kapcsolatos törvényt, mely komoly kihívást jelent egyetemünk vezetése, munkavállalói és érdekképviseleteink számára.

Munkavállalóink érdekképviseletét, csak erős szakszervezetek tudják majd megvalósítani.

Jelenleg az egyetemen képviseletekkel rendelkező szakszervezetek: Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete, Magyar Orvosok Szakszervezete, PTE Integrált Egészségügyi Szakszervezet.

Kollektív Szerződés kötésére jogosult reprezentatív szakszervezet a PTE Integrált Egészségügyi Szakszervezet.

A Klinikai Központ OKFŐ irányítása mellett, a Pécsi Tudományegyetem szervezeti egysége marad.

Az Általános Orvostudományi Kar, Egészségtudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, és a Klinikai Központ munkavállalóinak érdekképviseletét alapvetően továbbra is MSZEDDSZ, MOSZ, és a PTE IESZ látja el.

A PTE-n jelenleg hatályos, határozatlan időre megkötött Kollektív Szerződés van érvényben, amelyet valamennyi a PTE-n képviselettel rendelkező szakszervezet jóváhagyásával a PTE IESZ, mint a Kollektív Szerződés kötésére jogosult szakszervezet kötött a Pécsi Tudományegyetemmel, mint munkáltatóval.

Sajnos, jelenleg a szolgálati jogviszonyban lévő munkavállalók nem tartoznak a Kollektív Szerződés hatálya alá, bár ezt a szakszervezetek bíróságon megtámadták. (Munka Törvénykönyve, Alaptörvény).

A Klinikai Központ vezetése vállalta, hogy munkavállalóik számára a Kollektív Szerződésben rögzített juttatásokat alapvetően továbbra is biztosítja.

A modellváltás jelenlegi folyamatában a Kollektív Szerződés további sorsáról semmilyen információnk nincs, természetesen mindent el kell követni, hogy a Kollektív Szerződés továbbra is érvényben maradjon intézményünknél.

Nagyon fontos feladat lesz taglétszámunk növelése, érdekeink minél erőteljesebb képviselete érdekében.

A járvány lezajlása után, pedig jelentős bérköveteléseket kell megfogalmazni elsősorban a szakdolgozók, oktatást segítő, műszaki, adminisztratív munkavállalók körében.

Reményeink szerint egy létszámában, elismertségében is növekvő szakszervezet nevében.

További munkájukhoz kitartást, erőt, egészséget és megérdemelt pihenést kíván:

PTE IESZ Szakszervezeti Bizottsága

Honlap:

ÁOK/szakszervezet