Peer Program Ösztöndíj - pályázati kiírás

2021. szeptember 7.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi Kar pályázatot hirdet a „Peer Program Ösztöndíj” elnyerésére a 2021/2022-es tanév őszi szemeszterére.

Az ösztöndíjra azon hallgató nyújthat be pályázatot: aki legalább két sikeres félévet (első évet) teljesített a PTE ÁOK karán (általános orvos, fogorvos szakon), PTE GYTK karán vagy a PTE ÁOK/GYTK Karán végzett és jelenleg nappali tagozatos PhD hallgató a PTE ÁOK Doktori Iskoláiban.

Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:

  • aktív, nappali tagozatos hallgatói / PhD hallgatói jogviszony
  • jártas, megfelelően tájékozott az egyetemi élet kérdéseiben (mikor, kit kell keresni, hová kell fordulni, mi hol található az egyetemen, stb.)
  • ismeri a hallgatókra vonatkozó szabályzatokat
  • megfelelő kommunikációs készségekkel rendelkezik
  • empatikus
  • vállalja, hogy részt vesz a „peer”-ek számára szervezett tréningeken
  • vállalja, hogy folyamatos kapcsolatot tart a támogatást kérő diákokkal az őszi szemeszter lezárásáig
  • vállalja, hogy tevékenységéről részletes beszámolót ír
  • szóbeli meghallgatáson megfelel

A pályázatokat online szükséges beadni.

A pályázati űrlap az alábbi linken érhető el:

Pályázati űrlap - „Peer Program Ösztöndíj” 2021/2022

A pályázatok benyújtási határideje:

2021. szeptember 15. 24.00 óra

A pályázatokról az Oktatási Dékánhelyettes által vezetett szakmai bizottság dönt.

A pályázatok elbírálási határideje:

2021. szeptember 30.

Az ösztöndíj kifizetése az ösztöndíjat elnyerő pályázók részére az alábbi időbeli ütemezés szerint történik: A nyertes pályázók 5 hónapon keresztül havi 10.000 forint ösztöndíjban részesülnek (összesen 50.000 forint a teljes szemeszterre), melynek kifizetése havi utalás formájában történik, tárgyhónapot követő hónap 15-ig.

További információ a Peer programról:

peer.aok.pte.hu