Parkolási matricák cseréjéről tájékoztatás

2006. október 19.

Tájékoztatás a parkolási matricák cseréjének módjáról

Tájékoztatás Szíves tájékoztatásul értesítjük a Kar dolgozóit, hogy 2006. december 31-i hatállyal a behajtási matricák érvényességi ideje lejár. Az új matricák igényléséhez az új formanyomtatvány pontos kitöltése, illetve a csekk befizetését igazoló szelvény szükséges, melyeket folyó év december 1-ig megküldeni szíveskedjék a Dékáni Hivatalhoz. Az új formanyomtatvány megtalálható a csatolt dokumentumban, illetve a www.aok.pte.hu (Szervezeti egységek/Dékáni Hivatal/Dokumentumtárában). A forgalmi engedély másolatára továbbiakban nem tartunk igényt. A létszám lecsökkentése/szinten tartása érdekében egy dolgozó maximum 3 db. (az engedély kategóriájától független) engedélyt válthat ki. Első autóra 1.500,- Ft/év Második autóra 2.000,- Ft/év Harmadik autóra 3.000,- Ft/év (Ezek a kritériumok a dolgozói, a hallgatói és a tranzit engedélyre is érvényesek! Az ügyeleti/konziliárusi kártyák nem kerülnek megújításra. Az óvodai engedélyek kiadásának feltételei változatlanok.) Külsős érdekelteknek szintén meg kell újítani az igényt, melynek módja és összege változatlan (5.000,- Ft/év). Az ügyintézés helyszíne a Dékáni Hivatal, ügyintéző Sóstai Erika (5412; erika.sostai@aok.pte.hu). Dékáni Hivatal

Dokumentum(ok)