Tudományos Adatbázis aktualizálása

2007. január 8.

Kérjük az ÁOK Tudományos adatbázisát mihamarabb aktualizálni.

Tisztelt Oktató Kollégák ! A 2007 év új feladatainak teljesítése elkezdődött. Kérem, az alábbiakat ennek megfelelően fogadják. Közismert, hogy a Kar anyagi helyzete nem rózsás. A Kar támogatásának jelentős részét a Kar oktatóinak tudományos teljesítménye alapján kapjuk. Sajnálatosan rendszeresen komoly anyagi hátrányt szenvedünk azért, mert az oktatók tudományos eredményeinek egy részéről nincs tudomásunk, és emiatt a ténylegesnél jelentősen alacsonyabb tudományos teljesítmény után kapunk támogatást. A támogatás hiánya oktatói állások megtartását veszélyezteti. Az adminisztratív munka csökkentésére néhány éve a Kar szakemberei egy "felhasználóbarát", könnyen kezelhető internetes adatbázist alakítottak ki, melyhez - tudomásom szerint - minden oktatónak elérési kódot adtunk. Az adatbázist sokan folyamatosan feltöltik, karbantartják, de sok oktató adatai igen hiányosak. Ennek megfelelően a 2006. év teljesítménye a 2005.évinek még a fele sincs, ami remélhetőleg a hiányos adatfeltöltés következménye. A Kar anyagi támogatása szempontjából fontos adatforrás mellett az adatok statisztikai összesítését számos más fontos kari (akkreditáció, kari szintű pályázatok, stb.) és egyéni (karon belüli tudományos és kongresszusi részvételi támogatások, előléptetések, állás pályázatok véleményezése, stb.) használjuk a Tudományos Bizottság segítségével. Az oldal címe: http://tab.aok.pte.hu/ . Az oldalon található a kezeléssel kapcsolatos fontosabb információk. A Kar vezetése nevében kérem, hogy a Kar és az oktatók szempontjából egyaránt fontos adatbázist az Kar oktatói mihamarabb aktualizálják, és ezt követően is új tudományos eredményeikkel folyamatosan töltsék fel. Tisztelettel: Dr. Csernus Valér s.k. tudományos dékánhelyettes