Ez a PTE ÁOK új honlapja.  |  Vissza a régi honlapra

Felhívás demonstrátori ösztöndíjra

2007. március 13.

Demonstrátori ösztöndíj lehetőség

Tisztelt TDK-s hallgatók és témavezetők! A PTE ÁOK demonstrátori ösztöndíjat hirdet a kiemelkedő oktató-kutatómunkát végző TDK-s hallgatók számára. Az első félévi meghirdetés számos ok miatt késedelmet szenvedett, és nincs lehetőség visszamenőleges díjazásra. Ezért a TDK vezetősége úgy határozott, hogy az idei ösztöndíjat a második félévre, de emelt összeggel hirdeti meg, ugyanakkor a tanulmányi átlagot úgy veszi figyelembe, mintha 2006 őszétől történne a díjazás. Ennek megfelelően az idevonatkozó átlagot is a 2005/06-os tanév két félévére kell megadni. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy önértékelő lapjukat és a szükséges igazolásokat a Tanulmányi Hivatal évfolyam-felelős munkatársának legyenek szívesek leadni a megadott határidőre. PTE ÁOK TDK vezetőség

Dokumentum(ok)