FEEK kutatás

2007. május 21.

PTE FEEK kutatás (kérdőív)

Tisztelt oktató és kutató kollégák! Az elmúlt néhány esztendőben az Európai Unióban felértékelődött a tanítás és a tanulás korszerű, modern felfogása az oktatás és a képzés rendszerének átfogó keretében. Elfogadottá vált a tanulás folyamatosságát, tehát az egész életen át tartó tanulást ösztönző és támogató formális, nem-formális és informális tanulási formák fejlesztése és támogatása. Az egyetemek maguk is tanuló szervezetek, melyek korszerű tudást halmoznak fel nem csak a tudomány, de a közszolgáltatások, a lokális és regionális fejlesztés terén egyaránt. A LILARA (Learning in Local and Regional Authorities – Tanulás Helyi és Regionális Önkormányzatokban) elnevezésű projekt azt a célt tűzte ki, hogy felmérje az önkormányzatok, továbbá a helyi és regionális fejlesztésben kulcsszerepet játszó intézmény (pl. egyetem) tanulási igényét az önkormányzatok, egyetemek által foglalkoztatottak tanulási igényének megismerésén, elemzésén keresztül, továbbá, hogy megismerje a felsőoktatási intézmények munkatársainak véleményét a helyi önkormányzatokkal való partnerség lehetőségei, esetleg már rendelkezésre álló keretei kapcsán (pl. pólus-fejlesztési program, egyetem-önkormányzat partnerségi megállapodások). A projektet az Európai Bizottság Socrates-Grundtvig programja finanszírozza, a kutatást az University of Stirling (Skócia – Egyesült Királyság) koordinálja. A projektben részt vesz a Pécsi Tudományegyetem a PTE FEEK révén, folytatva a Tanuló Város – Tanuló Önkormányzat elnevezésű konferencián – 2006. március 24-én – elindított diskurzust egy pécsi tanuló régió létrehozása érdekében. A projekt keretén belül kidolgozásra került egy rövid kérdőív is, mely arra keres válaszokat, hogy a tanuló önkormányzat, a tanuló város és régió mennyiben értelmezhető a magyar helyi társadalom egyik meghatározó intézményében, mintegy a tanuló szervezet sajátos modelljében, milyen feltételei vannak a tanuló önkormányzat, a tanuló szervezet (pl. egyetem) hatékony működésének. Ezennel kérem Önt és oktató és kutató munkatársait, hogy az alábbi linken található kutatási kérdőívet on-line módon, magyar nyelven töltsék ki! http://www.kiss.esc-toulouse.fr/externe/lilara/Audit_Universities/Universities_HU.HTM A kérdőívek kitöltésének határideje: 2007. május 21. – június 1. A kérdőíveket anonim – név nélkül – is ki lehet tölteni! A projektről további információt a http://www.lilaraproject.com/ weboldalon talál. Amennyiben további kérdései lennének, illetve segítségre van szükség a kérdőív kitöltéséhez, az alábbi kapcsolattartó személy a rendelkezésére áll: Pécsi Tudományegyetem FEEK Regionális Lifelong Learning Kutatóközpont NÉMETH Balázs, PhD. egyetemi adjunktus E-mail: nemethb@human.pte.hu Megtisztelő segítségét előre is köszönöm! Pécs, 2007. május 16. Tisztelettel: Dr. Bókay Antal s.k. oktatási rektor-helyettes