Fényképes olvasójegy az új tanévtől.

2007. augusztus 21.

A könyvtárunkba újonnan beiratkozók kérjük hozzák el fényképüket is!

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy az új tanévben (2007/2008) újonnan beiratkozott olvasóink a többi könyvtár gyakorlatához hasonlóan fényképes olvasójeggyel vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, ezért kérjük, hogy a személyigazolvány, diákigazolvány, lakcímkártya mellé ( dolgozóknak munkáltatói igazolás) igazolványképet is legyenek szívesek magukkal hozni. A régebben beiratkozott olvasók az új tanévnek megfelelõen hologramot kapnak a régi olvasójegyükre. Így nagyobb lesz az átjárhatóság az egyes egységek között, hiszen ezt a fényképes olvasójegyet a PTE valamennyi könyvtárában elfogadják. Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük.