Felhívás a Pécs Története Alapítvány konferenciát szervez.

2008. március 25.

Felhívás a Pécs Története Alapítvány konferenciát szervez.

FELHÍVÁS A Pécs Története Alapítvány és a Pécs története nagymonográfia szerkesztőbizottsága konferenciát rendez. A konferencián történő részvétel szándékát a mellékelt jelentkezési lapon (elektronikus formában vagy postán, illetve faxon elküldve) lehet. •Jelentkezési határidő: 2008. április 15. •Cím: Dr. Pilkhoffer Mónika, egyetemi adjunktus, kuratóriumi titkár •PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, 7624 Pécs, Rókus u. 2. •E-mail: pilkhoffer@gmail.com •Fax: 72/501–565 A jelentkezéseket rendezzük, annak alapján alakítjuk ki a konferencia programját és szerkezetét. 2008. június 30-ig külön levélben kérni fogjuk az előadás 1500–2000 karak-ter terjedelmű rezüméjét, melyeket programfüzetben fogunk eljuttatni a konferencia va-lamennyi résztvevőjének a program kezdete előtt 2 héttel.

Dokumentum(ok)