Az augusztusi vizsgakérelmek elbírálása

2008. május 30.

Az augusztusi vizsgakérelmek elbírálásának szabályozása a 2007/08 tanévben

Az augusztusi vizsgakérelmek elbírálásának szabályozása a 2007/08 tanévben 1. A vizsgát a Dékán engedélyezi. Az alábbi szabályok a Kar mindhárom képzési szakán és mindhárom képzési nyelven történő oktatásra egyformán érvényesek. 2. Az intézetek (tantárgyfelelősök) határozzák meg az augusztusi vizsgák maximális létszámát és időpontját, amit az intézeti hirdető-felületeken legkésőbb június 05-ig kötelesek nyilvánossá tenni. A kiírt vizsgahelyek száma a vizsgázók összlétszámának legalább 8%-a. 3. Mivel ezek a vizsgahelyek nem kerülnek meghirdetésre az ETR-ben, nem érinti azt a keretlétszámot, amit már elosztottak és meghirdettek a 7 hetes periódusra, azaz a meghirdetett vizsgák száma nem csökken. 4. Csak olyan hallgató kaphat extra lehetőséget, aki a tantárgyfelelős tájékoztatása szerint ténylegesen megpróbálta a vizsgát. (Akinek a vizsgáján "nem jelent meg" bejegyzés van, nem kaphat augusztusi vizsgalehetőséget.) 5. Ha több kérvény érkezik be, mint ahány vizsgázót az intézet fogad akkor az alábbiak szerint történik a helyek elosztása: a. Előnyt élvez az, akinek csak egy utóvizsgája van, b. illetve, akinek az augusztusi vizsgája C vagy D vizsga (tehát már kétszer vizsgázott júniusban). c. Ha az első két feltétel megvizsgálása után még mindig több a jelentkező, mint a hely, akkor az élvez előnyt, aki előbb beadta a kérvényt. 6. A vizsga kérvények beadási határideje június 30-a, 8.00h-tól július 4-e, 15.00h-ig (Dékáni Hivatal). Az érintettek július 15-ig választ kapnak arról, hogy vizsgázhatnak-e augusztusban, egyúttal az Intézetek is értesítést kapnak a vizsgázók névsoráról. A vizsga napját az intézet (tantárgyfelelős) jelöli ki, a vizsgára megadott héten belül. A vizsga pontos dátumáról a Tanulmányi Hivatal értesíti a hallgatókat. 7. A kérelem kizárólag a Dékáni Hivatal honlapjáról (aok.pte.hu) letöltött, számítógéppel pontosan kitöltött és kinyomtatott formanyomtatványon nyújtható be. Egy hallgató csak egy kérvényt adhat be. Pécs, 2008. május 28. Dr. Németh Péter s.k. Dékán