ETT pályázat

2009. április 22.

Kiegészítő tájékoztató az ETT pályázathoz

Tisztelt Pályázó! Az Egészségügyi Minisztérium által a 2009-2011-es időszakra kiírt kutatási-fejlesztési pályázattal (ún. "ETT pályázat") kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: A pályázat beérkezési határideje 2009. május 6. Amennyiben nem egyénileg, hanem az egyetem által kívánja pályázatát továbbíttatni, kérem, hogy pályázati anyagát folyó évi április 29-ig a Rektori Hivatal Egyetemfejlesztési, Tudományos és Innovációs Osztály munkatársához, Siptár Miklós pályázati ügyintéző nevére szíveskedjék benyújtani a határidőben történő postára adás végett. Üdvözlettel: Dr. Pintér Éva s.k. Dékáni Hivatal vezető