Indítvány a Rektorhoz

2002. január 3.

Az ÁOK Kari Tanács indítványa a PTE rektorához fegyelmi ügyekben

Tisztelt Kollégák! Az ÁOK Kari Tanácsának 2001. december 12-i határozata értelmében született indítvány másolatát az alábbiakban szeretnénk közölni a kar illetve a PTE többi karának belső nyilvánosságával. Az indítványt könnyebb kezelhetőség, nyomtatás, stb. céljára a szöveg alján, letölthető kapcsolódó dokumentumként, Adobe PDF formátumban is megtalálhatják. (Az Adobe PDF dokumentumok olvasásához és nyomtatásához az ingyenesen letölthető és terjeszthető Adobe Acrobat Reader szükséges.) PTE ÁOK Dékáni Hivatal ------------------------------------------------------------------------------------------- 41-3407/2001. Pécs, 2001. december 17. Dr. Tóth József rektor úrnak PTE Rektori Hivatal 7633. Pécs Szántó Kovács János u. 1/b. Tárgy: PTE Orvoskari Tanács indítványa Ikt.sz.: 60/65/2001. Tisztelt Rektor Úr! Az Orvoskari Tanács 2001. december 12-i ülésén egyik tanártársunk kérdést intézett Dr. Fischer Emil dékán úrhoz azzal kapcsolatban, hogy igaz-e a híresztelés, amely szerint Rektor Úr az "Orvosképzés fejlesztésének támogatására" létrehozott alapítvány körüli események miatt fegyelmi eljárást kezdeményezett vele és másik három orvoskari vezetővel szemben. Mindenkit megdöbbentett Dékán úr válasza, miszerint valóban kapott Öntől ilyen tartalmú levelet. A bejelentés hatására a tanácsülésen ismételten megvitatásra került az alapítvány sorsa, a vele kapcsolatos körülmények és az esetleges szabálytalanságok miatti felelősség kérdése. A tanács egyhangú szavazással úgy határozott, hogy kérjük Rektor Úrtól a fegyelmi eljárás lefolytatására vonatkozó utasításának visszavonását. Indoklás: 1. A jogelőd POTE Tanácsának határozata alapján jött létre az ?angol alapítvány?. A testületi döntés egyike volt azoknak, amely mögött 2 tartózkodással az összes tanácstag felsorakozott. Vezetőink kötelessége, hogy mindent elkövessenek a tanácsi határozatok megvalósításáért. Ez esetben is igen fontos és széleskörűen támogatott döntésről volt szó. Az alapítvány ugyanis célul tűzte ki, hogy tevékenységével hozzájáruljon az intézeteinkben végzett oktatási és kutatási tevékenység költségeinek finanszírozásához. Az alapítvány révén a korábbi gyakorlatnál nagyobb összegű támogatáshoz juthattak elméleti intézeteink és klinikáink. Több esetben ez a plusz bevétel biztosította a működés minimum feltételeit. Az sem vethető kari és gazdasági vezetőink szemére, hogy a felmerült és jelzett problémákkal nem foglalkoztak. Változás történt például a Kuratórium elnöki beosztásában, illetve személyében, és a revizorok munkáját elősegítve közreműködtek az általuk felvetett problémák megoldásában. Minden esetben követték Rektor Úr kéréseit és utasításait is. Az ÁOK dékánja előterjesztésével és a jelenleg fegyelmi eljárásba vont vezetőink közreműködésével született meg az a kari tanácsi határozat is, amely az alapítványnál lévő pénz egyetemi számlára történő átutalását és a külföldi önköltséges diákok befizetési gyakorlatának megváltoztatását eredményezte. Az ÁOK Tanács tagjai úgy gondolták, hogy ezzel pont került az ügy végére. Sajnálatos, hogy nem így van. Nem értjük tehát a fegyelmi felelősség felvetését. Ilyen alapon mások felelőssége is felvethető lenne. 2. A fegyelmi eljárások lefolytatása komolyan árthat az éppen csak elkezdődött, számos valós vagy vélt konfliktust hordozó integrációs folyamatnak. Úgy gondoljuk tehát, hogy az ügyből egyetemünknek és az orvoskarnak csak negatív következménye származhat. Ez feltehetően sem az egyetemi vezetőségnek, sem a főhatóságnak nem érdeke. Tisztelt Rektor Úr! Az Orvoskar Tanácsának megbízása alapján kérem Önt érveink alapos mérlegelésére. Szeretnénk kérni és remélni a fegyelmi eljárások megszűntetését. Megértésében bízva, szívélyes üdvözlettel: Dr. Nagy Lajos sk. egyetemi tanár ÁOK oktatási dékánhelyettes

Dokumentum(ok)