TDK Pályamunka

2009. augusztus 6.

Dékáni Tudományos Diákköri Pályamunka pályázati kiírása

A PTE ÁOK dékánja az alábbiakban pályázatot ír ki Tudományos Diákköri (TDK) pályamunka elkészítésére. A pályázaton olyan hallgatók vehetnek részt, akik legalább egy éve a TDK tagjai. A pályázat témája lehet az oktató intézmények által korábban meghirdetett téma, vagy a hallgató TDK témavezetője által javasolt és elfogadott, korábban meg nem hirdetett téma egyaránt. A pályamunka formai követelményei a következők: 1. margók: felső: 2 cm, alsó: 2 cm, jobb: 2,5 cm, bal: 2,5 cm (bekötött formában baloldalon plusz 1 cm); 2. betűtípus: 12pt Times New Roman CE; 3. sorköz: 1,5 (sorkizárt), 4. ajánlott terjedelem: 30-40 oldal. A pályamunka benyújtható jelige megjelölésével, vagy a szerző és a TDK tevékenységnek otthont adó intézet megnevezésével egyaránt (jeligés pályázathoz lezárt borítékban kell mellékelni az azonosító adatokat). A pályamunkát egy bekötött vagy fűzött példányban, 2009. szeptember 18-ig (péntek) kell benyújtani a Dékáni Hivatalba. A beadott pályamunkákat a dékán által kijelölt bizottságok értékelik, az eredményhirdetés az Egyetemi Napok rendezvénysorozata keretében történik. A díjazott Dékáni TDK pályamunka szakdolgozatnak fogadható el; amennyiben a szakdolgozat szerzője a pályamunka témájából TDK konferencián díjazott előadást tartott, úgy a szakdolgozatát nem kell megvédenie, a szakdolgozat jeles osztályzatú. Pécs, 2009. augusztus 6. Dr. Németh Péter s.k. dékán