Parkolási engedélyek hosszabbítása

2009. november 11.

Parkolási engedélyek megújításának menete

Parkolási engedélyek megújításának menete Szíves tájékoztatásul értesítjük az Orvostudományi Kar és a Klinikai Központ dolgozóit, hogy 2009. december 31-i hatállyal a behajtási engedélyek érvényességi ideje lejár. Az új engedélyek igényléséhez az új formanyomtatvány pontos kitöltése, illetve a csekk befizetését igazoló szelvény szükséges. Azok az igénylők, akik a Pacsirta úti parkolóba kérnek behajtási engedélyt, az igénylőlapot a Klinikai Központhoz (Honvéd u. 5., Sárosi Gergely, 1003, *0333, sarosig@gf.pte.hu ) nyújtsák be. Akik a Szigeti úti parkolóba kérnek engedélyt, Tranzit behajtást, illetve a külsős érdekeltek (módja és összege változatlan 5.000,- Ft/év) továbbra is a Dékáni Hivatalhoz (Sóstai Erika, 5412, erika.sostai@aok.pte.hu ) nyújtsák be igényüket folyó év november 30-ig. Az új formanyomtatvány megtalálható a csatolt dokumentumban, illetve a www.aok.pte.hu (Szervezeti egységek/Dékáni Hivatal/Dokumentumtárában). Egy dolgozó maximum 3 db. (az engedély kategóriájától független) behajtási engedélyt válthat ki. Első autóra 1.500,- Ft/év Második autóra 2.000,- Ft/év Harmadik autóra 3.000,- Ft/év (Az óvodai, bölcsődei behajtási engedélyek kiadásának feltétele: a gyermek bölcsődei vagy óvodai felvételének igazolása.) Pécs, 2009. november 11. Dékáni Hivatal

Dokumentum(ok)

  • Parkolási nyomtatvány 2010-es évre

    .doc

    download