Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjpályázati felhívás

2009. december 19.

Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíjpályázati felhívás

Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány (MZFK) meghirdeti
az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus támogatásával megvalósuló

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjpályázatot 2010

A pályázat tárgya

Azon kiemelkedő fiatal oktató-kutatók Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesítése, akik kiemelkedő tudományos teljesítménnyel rendelkeznek.

A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje

A pályázatot magyarul kell benyújtani. A pályázatot két eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban kell postai úton, ajánlott küldeményként legkésőbb
2010. január 22-ig (postabélyegző) beküldeni az alábbi címre: 1461 Budapest, Pf: 391. A pályázatok feladási idejét jelző postai szelvényt kérjük megőrizni. A határidőn túl feladott pályázatok formai hibásnak minősülnek, és érdemi értékelésükre nem kerül sor.
A formai és szakmai feltételeknek megfelelő, a szakértők által érdemesnek talált pályázókat
2010. február 26-én hallgatja meg a szakértőkkel kibővített Kuratórium. A döntés várható időpontja: 2010. március.

A pályázati kiírás további részletei a csatolt mellékletben olvasható.

Dokumentum(ok)