Dr. Tárnok András PhD védése

2010. március 4.

PhD védés

Dr. Tárnok András „Cytogenetic Investigations in Immunological and Gastrointestinal Diseases and Malformations in Children” című PhD értekezésének 2010. március 17-én (szerda) 14 órakor a PAB székház előadótermében (Pécs, Jurisics M. u. 44.) tartandó nyilvános vitája.

A Bizottság összetétele:
elnök:
Dr. Szeberényi József D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)
tagok:
Dr. Soltész Gyula D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)
Dr. Sütő Gábor Ph.D egyetemi docens(PTE ÁOK)
opponensek:
Dr. Arató András D.Sc egyetemi tanár (SE)
Dr. Hermann Róbert Ph.D egyetemi docens (Finnország)

Dokumentum(ok)