Rotary tanulmányi díj

2010. április 12.

Pályázati lehetőség kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatóknak

ROTARY TANULMÁNYI DÍJ

Alapítva: 2009.
Cél: A középiskolás diákok és az egyetemi hallgatók kiemelkedő tanulmányi valamint kutató munkára történő ösztönzése.

Díj: 100.000 Ft pénzjutalom és oklevél

A díj adományozható annak a tanulónak, aki:
• kozármislenyi lakos (esetleg erős kozármislenyi kötődésekkel rendelkezik),
• kiemelkedő középiskolai tanulmányi eredményekkel rendelkezik,
• és kiemelkedő országos vagy nemzetközi versenyeredményei vannak, esetleg kiemelkedő kutatási eredményeket ért el,
• valamint példaként állítható a város tanulóifjúsága elé.

A díj adományozható annak a főiskolai/egyetemi hallgatónak, aki:
• kozármislenyi lakos (esetleg erős kozármislenyi kötődésekkel rendelkezik),
• kiemelkedő egyetemi tanulmányi eredményekkel rendelkezik,
• és kiemelkedő országos vagy nemzetközi versenyeredményei vannak, esetleg kiemelkedő kutatási eredményeket ért el,
• valamint példaként állítható a város tanulóifjúsága elé.

A Kozármislenyi RC bármely tagja írásban nyújthat be jelölést az elnökség részére. A feltételeknek való megfelelést a Kozármislenyi RC ifjúsági felelőse és az elnökség/tagság által kijelölt két személy köteles ellenőrizni. A javaslattétel és az ellenőrzés után a díj odaítéléséről a Kozármislenyi RC tagjai az alapszabályban lefektetett elvek szerint döntenek. A jelölés pozitív elbírálása esetén erről a jelöltet az elnökség szóban és írásban is az átadás helyének és időpontjának megjelölésével értesíti.

A díj átadására végzős középiskolai tanulóknál – az iskola hozzájárulása esetén – a ballagási ünnepélyen, és a Kozármislenyi RC Charterén kerül sor.
Évente maximum két Rotary tanulmányi díj adható át, de a díjak csak abban az esztendőben kerülnek kiadásra, melyben a jelölők olyan személyt találnak, aki a kritériumoknak maradéktalanul megfelel.

A díj odaítéléséhez pályázatot kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• Önéletrajz, mely tartalmazza a jogosultságra való indoklást is.
• Kozármislenyi kötődést igazoló okmányok fénymásolata.
• Kiemelkedő eredményeket igazoló okmányok fénymásolata.
• Név, cím, elérhetőség, telefonszám.

Pályázat beadásának határideje: 2010.04.20.

A pályázatot a következő címre kérjük küldeni: Ritter Attila, 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 86.