Kisfaludy Lajos Alapítvány Díj

2010. április 13.

Pályázási lehetőség a modern gyógyszerkutatással (szintézis, analitika, hatóanyagok biológiai vizsgálata) kapcsolatos cikkekkel

A Kisfaludy Lajos Alapítvány Díját, amely nívós publikációs tevékenységet hivatott jutalmazni, 2010-ben is kiadjuk. A pályázatra történő jelen felhívás mellett szeretném tájékoztatni Önöket a Díjjal kapcsolatos tudnivalókról.
Az utóbbi évek gyakorlatát követve 2-3 fő (a zsűri által legjobbnak ítélt publikációt benyújtók) részesül pénzbeli támogatásban. Mivel az új adó és járulék szabályok miatt az Alapítványt a kifizetett összegek után járulékos költségek terhelik, továbbá a kifizetett összeget adó terheli a jövőben, így a díjak összege ezek figyelembe vételével a közeljövőben kerül kialakításra. A díjhoz tartozik egy Kisfaludy Lajos portréját ábrázoló érem is.
Annak érdekében, hogy valóban a legértékesebb műveket tudjuk kiválasztani, valamennyi kurátor és esetlegesen külső szakértő(k) elolvassa és pontozza a cikkeket. A legtöbb pontot elért pályamű kapja az első díjat. A párhuzamos munka (bírálás) érdekében, kérjük a cikkeket elektronikus formában beküldeni a gabor_mezo1@yahoo.com vagy a gmezo@elte.hu e-mail címre (a gabor és a mezo között alulvonás található, ami nem biztos, hogy látszik!). Amennyiben nincs mód a cikk elektronikus formában történő beküldésére, akkor 7 nyomtatott példányban kérjük eljuttatni a következő címre: Dr. Mező Gábor, MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, 1518 Budapest 112, Pf.32. A pályázatokat legkésőbb 2010. április 30-ig kérjük a megadott címekre eljuttatni. Később beérkező pályázatokat nem tudunk elfogadni. Kérjük, csatolják a jelölt rövid szakmai életrajzát a születési évvel együtt.
A díjra felterjesztett személy 2010-ben betöltött életkora nem haladhatja meg a 38 évet. Nem bírálunk el megosztott díjra benyújtott pályázatot. Fontos, hogy a cikk a felterjesztett személy jelentős munkáján alapuljon, tehát nem célszerű sokadik szerzőként megjelölt személyt javasolni (de nem kizáró ok). Szintén fontos, hogy olyan publikációt javasoljanak, amely 2009-ben nyomtatásban is megjelent. A csak on-line megjelent publikációk oldalszám nélkül nem fogadhatók el, azt majd a következő évben a megjelenés után lehet javasolni. Kérjük, hogy egy intézetből (egyetemek esetén egy tanszékről) csak egy, házon belül a legjobbnak talált publikációt küldjék be.
Természetesen a díjazás célja nem változott. Tehát továbbra is a modern gyógyszerkutatással (szintézis, analitika, hatóanyagok biológiai vizsgálata) kapcsolatos cikkek benyújtását várjuk, ettől eltérő témájú pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A díjátadással kapcsolatos előadói ülés 2010. júniusában kerül megrendezésre a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Zrt. épületében. A meghívott előadó (az idén Hermecz István professzor) mellett a további előadásokat a legjobb publikáció szerzője, illetve a legjobb, a Richter Rt.-ben készült dolgozat benyújtója tartják.

Budapest, 2010-04-10
Dr. Mező Gábor
titkár