Hallgatók részére pályázati felhívás

2010. május 5.

III. Felsőoktatási Marketing Konferencia programjának keretében pályázatot ír ki a magyar felsőoktatási intézményekben alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók számára.

Pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem a III. Felsőoktatási Marketing Konferencia programjának keretében pályázatot ír ki a magyar felsőoktatási intézményekben alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók számára.

A 2010. október 21-22-én megrendezésre kerülő III. Felsőoktatási Marketing Konferencia központi témája a mai marketingmenedzsment eszközök alkalmazása a felsőoktatásban.

Az elmúlt időszak jelentős változásai szemléletváltást, új módszerek, eszközök alkalmazását tették szükségessé, a marketingszemlélet, a marketing eszközök alkalmazása az intézményi menedzsment fejlesztésének egyik fontos területévé vált a hazai felsőoktatásban is.

A pályázók az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan választhatják ki dolgozatuk témáját:

* Web 2.0 alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatási marketingben / Social media (közösségi média) alkalmazása a felsőoktatás területén
* Versenyképes intézményi honlap a felsőoktatásban
* Milyen jelentőségük és hatásuk van a felsőoktatási rangsoroknak az egyetemek, főiskolák imázsára?
* Nem hagyományos marketingeszközök alkalmazása a felsőoktatásban

A pályázatot a Pécsi Tudományegyetem két kategóriában írja ki:

1. Alap- és mesterképzésben tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók

2. Doktori képzésben tanuló nappali és levelező tagozatos hallgatók

Pályázati feltételek:

* A pályaművek terjedelme min. 15 max. 20 gépelt oldal lehet kiegészítő részek (címlap, tartalomjegyzék, függelék, melléklet, rövidítések jegyzéke stb.) nélkül. A formai követelmények részletes leírása az oldal alján található.
* A pályaműveket email-ben doc és pdf formátumban kérjük benyújtani név nélkül jeligével.
* Kérjük, a mellékelt külön adatlapon megadni a pályázó nevét, pontos címét, életkorát, email elérhetőségét, telefonszámát, oktatási intézményének nevét, valamint a szakot és évfolyamot, melyen tanul.
* Csak érvényes hallgatói jogviszonnyal érvényes a pályázati jelentkezés, egyéb esetekben kizárjuk a pályázókat.
* Pályaművet vissza nem küldünk.
* A 3 legjobb pályamű szerzői mindkét kategóriában előadhatnak 15 percben a konferencián, ahol az előadást követően a szakmai zsűri kiválasztja a tényleges első helyezetteket.

Beadási határidő: 2010. május 31.

Eredményhirdetés: 2010. június 25.

Díjak:

* A pályázat díja: a kategóriánként 3 legszínvonalasabb pályázat szerzői előadást tarthatnak a konferencián, szállást és étkezést kapnak a rendezvény teljes időtartama alatt.
* A pályázat fődíja: kategóriánként kb. 150 000 forint értékű tárgyjutalom.
* Második díj kb. 50.000 Ft értékű tárgyjutalom
* Harmadik díj: PTE ajándékcsomag

Weboldal: www.felsooktatasmarketing.pte.hu

A pályamunkákat szeretettel várja, és további felvilágosítással szolgál:

Mayer Lilla
rendezvényszervező
Pécsi Tudományegyetem
Rektori Hivatal Marketing Osztály
H - 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/b.
Tel.: +36/ 72 / 501-500 / 2121
Fax.: +36/ 72 / 501-500 / 2141