Tájékoztató a dékánválasztásról

2010. június 3.

Tájékoztató a 2010. június 2-i dékánválasztó Kari Tanácsülésről

Tájékoztató a dékánválasztásról


A PTE Általános Orvostudományi Karán a 2010. június 2-i Kari Tanácsülésen megtörtént a dékánválasztás.
A dékáni megbízás ellátására a törvényes határidőn belül két pályázat érkezett: Dr. Miseta Attila és Dr. Szekeres Júlia pályázata. Mindkét pályázat megfelelt a kiírt feltételeknek.
A pályázók rövid programismertetését követően a Kari Tanács tagjai szavaztak a jelöltekről, melynek eredményeképpen Dr. Miseta Attila egyetemi tanárt 69 igen szavazattal az Orvoskar dékánjává választották.
Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár 50 igen szavazatot kapott.

Az új dékán megbízásának időpontja: 2010. szeptember 19.

Pécs, 2010. június 3.

Dr. Németh Péter s.k.
dékán