ERDÉLYÉRT ALAPÍTVÁNY

2010. augusztus 26.

Pályázat alapítványi ösztöndíjra

Az ERDÉLYÉRT ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet alapítványi ösztöndíjra
Az ösztöndíj célja: erdélyi, magyar anyanyelvű fiatalok magyarországi felsőfokú tanulmányának támogatása.
Pályázati feltételek:
- állandó lakhely Erdély valamelyik helysége
- magyar anyanyelv
- magyarországi felsőfokú tanintézménybe nyert felvétel legkésőbb a beadási határnapig
Amennyiben a pályázó nem az első félévet kezdi, akkor a már befejezett félév vagy félévek tanulmányi eredményével pályázik.
- pályázati anyag határidőre történő beadása, mely a részvételi feltételeket igazoló iratok másolatán kívül önéletrajzot és részletes programot tartalmazzon a pályázó elképzeléseiről az ösztöndíj felhasználását illetően és a diplomaszerzés utáni terveivel kapcsolatban.
A beadott pályázatokat a 3 tagú kuratórium bírálja el.
Az ösztöndíj éves összege: 140 000 /száznegyvenezer / forint

- A pályázati kérelmet postán 2010. szeptember 30.-ig kell feladni az Alapítvány címére: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 144/b.

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvánné kuratóriumi elnöktől az Alapítvány e-mail címén, telefonszámán vagy mobilon (30/99-85-273).