Pályázati felhívás a PTE Müvészeti Kar hallgatói számára

2010. szeptember 21.

Pályázati felhívás a PTE Müvészeti Kar hallgatói számára

Pályázati felhívás a PTE Művészeti Kar hallgatói számára

A PTE Általános Orvostudományi Kar dékánja pályázatot hirdet a Pécs, Szigeti u. 12. alatti Központi Épülete I. emeletén található dékáni tanácsterem esztétikai környezetének kialakítására.
A pályázatnak tartalmaznia kell 1 db nagyméretű orvoskari címert és a szabad falfelületeken más képzőművészeti alkotásokat.
Az ÁOK és a Művészeti Kar tagjaiból álló zsűri döntése alapján a pályázati határidő lejártát követő egy hónapon belül az alábbi díjakat ítéli oda:

I. díj: 600.000,- Ft
II. díj: 300.000,- Ft
III. díj: 100.000,- Ft

Az ÁOK dékáni vezetése a nyertes pályamunka megvalósításának kiviteli költségeiről külön gondoskodik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 31.

Egyéb felvilágosítás az ÁOK Dékáni Hivatalában kérhető személyesen, vagy a dekani.hivatal@aok.pte.hu címen.

Pécs, 2010. szeptember 20.


Dr. Miseta Attila
dékán