Meghívó

2010. október 25.

ÜNNEPI ÜLÉSRE Dr. honoris causa cím átadása alkalmából

MEGHÍVÓ

ÜNNEPI ÜLÉSRE
Dr. honoris causa cím átadása alkalmából

Hely: Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Dékáni Tanácsterme (Pécs, Szigeti út 12.)
Időpont: 2010. október 29. (péntek) 10.00 óra

PROGRAM

Prof. Dr. Miseta Attila,
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja köszönti Prof. Dr. Rácz Gábor akadémikust a Dr. honoris causa cím várományosát és a címet átadó Nagyváradi Állami Egyetem dékáni küldöttségét

Prof. Dr. Perjési Pál,
a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerésztudományi Szak vezetőjének köszöntője

Prof. Dr. Gheorghe Mermese,
az Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si Farmacie Oradea (University of Oradea, Faculty of Medicine and Pharmacy; Nagyváradi Állami Egyetem Orvostudományi és Gyógyszerészeti Kara, Nagyvárad – Oradea, Romania) dékáni vezetése részéről átadja a

Dr. honoris causa
címet

Prof. Dr. Rácz Gábor akadémikusnak
a PTE ÁOK Gyógyszrésztudományi Szak
Farmakognóziai Tanszéke külső tudományos tanácsadójának

Prof. Dr. Németh Tibor,
a Nagyváradi Állami Egyetem Orvostudományi és Gyógyszerészeti Kara Farmakognóziai Tanszékének vezetője méltatja Dr. h. c. Prof. Dr. Rácz Gábor munkásságát, érdemeit

Köszönet:
Dr. h. c. Prof. Dr. Rácz Gábor köszönetét fejezi ki és közli gondolatait a farmakognóziai oktatás és kutatás jelentőségéről

Hozzászólások:
Prof. Dr. Molnár Péter a PTE ÁOK GYTSZ Farmakognóziai Tanszékének vezetője és Prof. Dr. Szabó László Gy. tanszékvezető-helyettes köszöntő gondolatai