ÁOK Behajtási engedélyek 2011. évre

2010. november 11.

Parkolási kártyák megújításának menete


Szíves tájékoztatásul értesítjük az Általános Orvostudományi Kar dolgozóit, hogy 2010. december 31-i hatállyal a behajtási kártyák érvényességi ideje lejár.

Az új kártyák igényléséhez az új formanyomtatvány pontos kitöltése, illetve a csekk befizetését igazoló szelvény szükséges.

Az ÁOK Dékáni Hivatala a Szigeti úti parkolóban érvényes behajtási és tranzit engedélyek igénylését intézi. Az igénylőlapot folyó év december 15-ig kérjük leadni a Dékáni Hivatalhoz (Pappné Böröcz Krisztina, 6200, kriszta.borocz@aok.pte.hu).

Az óvodai, bölcsődei tranzit behajtási engedélyek kiadásának feltétele: a gyermek bölcsődei vagy óvodai felvételének igazolása.

Egy dolgozó maximum 3 db (az engedély kategóriájától független) behajtási engedélyt válthat ki. Az előző évektől eltérően, ha több gépjárműre igényelnek behajtási engedélyt, akkor a járművek rendszámai 1 engedélyen lesznek feltüntetve.

Első autóra 1.500,- Ft/év

Második autóra 2.000,- Ft/év

Harmadik autóra 3.000,- Ft/év

A külsős érdekeltek részére a behajtási engedélyek módja és összege változatlan:

Gépjárművenként 5.000,- Ft/év.

Az új formanyomtatvány megtalálható a csatolt dokumentumban, illetve az ÁOK honlapján: www.aok.pte.hu (Szervezeti egységek/Dékáni Hivatal/Dokumentumtár).

Az elmúlt években előfordult visszaélések elkerülése érdekében a forgalmi engedély(ek) másolatát az ÁOK Dékáni Hivatalban be kell mutatni, ahol ezt a személyes adatok szigorú védelme mellett megőrzik.

Azok az igénylők, akik a Pacsirta úti parkolóba, vagy össz-klinikai területre kérnek behajtási engedélyt, az igénylőlapot a Klinikai Gondnokságok Koordinációs Osztályához (Németh Sándor, Rákóczi út 2.) nyújtsák be. Az össz-klinikai behajtási engedély ára egységesen 2.000,- Ft/év.

Azok az igénylők, akik össz-egyetemi behajtási engedély kérnek, az igénylőlapot Sárosi Gergely rendészeti és polgári védelmi osztályvezető-helyetteshez (1003, *0333, sarosi.gergely@pte.hu, Szántó Kovács János u. 1/B.) juttassák el, Strasser Tibor műszaki igazgató úrnak címzett levél kíséretében.

Pécs, 2010. november 10.

Dékáni Hivatal

Dokumentum(ok)