Kitüntetettek

2010. november 17.

Dr. Gallyas Ferenc emeritus egyetemi tanár magas színvonalú, hosszú évtizedeken át végzett, nemzetközileg is messzemenően elismert tudományos-, kutató és iskolateremtő oktatómunkájáért Eötvös Koszorú kitüntetésben részesült.
 
Dr. Dóczi Tamás egyetemi tanár hosszú évtizedeken át a betegek érdekében fáradhatatlan odaadással végzett, lelkiismeretes gyógyító munkájáért, nemzetközileg is elismert kutatómunkájáért Baranya megyei Prima-díjban részesült.
 
Dr. Schneider Imre emeritus egyetemi tanár a Vas megyei és szombathelyi betegek érdekében végzett kimagasló gyógyító tevékenysége elismeréseképpen a kórházat alapító dr. Pető Ernő igazgató tiszteletére alapított „dr.Pető Ernő emlékplakett” elismerésben részesült.

Dr. Kosztolányi György egyetemi tanár, az MTA rendes tagja az orvosi genetika önálló diszciplínaként történő bevezetése, oktatása és a genetikai kutatás terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.
Dr. Lázár Gyula emeritus egyetemi tanár a hazai alapkutatások támogatási rendszerének elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésében kifejtett sokéves munkásságáért "Ipolyi Arnold Díjban" részesült.
 
A kitüntetetteknek gratulálunk, további eredményes kutatói, oktatói és gyógyítói munkát, mindehhez pedig jó egészséget kívánunk.
 
Dékáni vezetés