Kari Tanácsülésre meghívó

2010. december 2.

2010. december 09. 15:00

AOK/3801-1/2010.(10)
Meghívó
 
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsának
2010. december 09-én (csütörtök) 15.00 órakor
az Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) tantermében tartandó ülésére.
Napirend:
 
1.                  Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 
2.                  Állandó bizottsági tagok megválasztása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 
3.                  Címzetes egyetemi docensi cím odaítélése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 
4.                  Nem önálló tanszékek létrehozása.
Előadók:  Dr. Ember István egyetemi tanár
Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár
Dr. Molnár Dénes egyetemi tanár
 
5.                  Az ÁOK Habilitációs Szabályzat módosítása.
Előadó: Dr. Fischer Emil a Doktori és Habilitációs Tanács elnöke
 
6.                  A Kari Gazdálkodási Szabályzat elfogadása.
Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató
 
7.                  Az ÁOK egyetemi tanári és egyetemi docensi kinevezési követelményrendszerrel kapcsolatos szabályzat elfogadása.
Előadók:  Dr. Miseta Attila dékán
Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár
 
8.                  „A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű szabályzat módosítása.
Előadó: Dr. Csernus Valér dékánhelyettes
 
9.                  „A felsőfokú szakképzés, alapképzés, valamint egységes, osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen” elnevezésű szabályzat módosítása.
Előadó: Dr. Csernus Valér dékánhelyettes
 
10.              Az ÁOK SzMSz módosítása.
 
11.              Bejelentések.
 

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható