Meghívó Igazgatói Értekezletre

2011. október 12.

Meghívó

 

2011. október 18-án (kedden) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

Napirend:

1.      Nem önálló tanszékvezetői pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.
Előadó: Dr. Németh Péter egyetemi tanár

3.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása.
Előadó: Dr. Wittmann István egyetemi tanár

4.      A PTE ÁOK Habilitációs Szabályzatának módosítása.

Előadó: Dr. Fischer Emil, a Doktori és Habilitációs Bizottság elnöke

5.      Bejelentések.

Az 1. és 4. sz. napirendi pontok anyaga 2011. október 12-től az alábbi linkre kattintva és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2011. október 11.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán