Meghívó Kari Tanácsülésre

2011. október 12.

Meghívó

 

2011. október 19-én (szerdán) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének IV.sz. Tantermében (Dr. Flerkó Béla) tartandó

Kari Tanácsülésre.

Napirend:

1.      Nem önálló tanszékvezetői pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.
Előadó: Dr. Németh Péter egyetemi tanár

3.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása.
Előadó: Dr. Wittmann István egyetemi tanár

4.      A PTE ÁOK Habilitációs Szabályzatának módosítása.

Előadó: Dr. Fischer Emil, a Doktori és Habilitációs Bizottság elnöke

5.      Bejelentések.

Az 1. és 4. sz. napirendi pontok anyaga e hír mellékletében és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2011. október 12.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható