Tájékoztató a parkolásról a Szigeti út területén

2011. november 16.

A behajtási/PROXY kártyák megújításának menete 2012. évben

Szíves tájékoztatásul értesítjük az Általános Orvostudományi Kar dolgozóit, hogy 2011. december 31-i hatállyal a behajtási kártyák érvényességi ideje lejár. Az ÁOK Dékáni Hivatala a Szigeti úti parkolóba érvényes dolgozói, tranzit és külsős behajtási engedélyek igénylését intézi. A kitöltött igénylőlapokat folyó év december 15-ig kérjük leadni a Dékáni Hivatalban (Pappné Böröcz Krisztina, telefon: 536-200).

2012. márciusától már nem csak a Kürt utcai portán, hanem a Honvéd utca felől is kiépítésre kerülnek a PROXY kártyás sorompók.

A 2011. augusztusától kiosztásra került PROXY kártyák 2012. január 31-ig jogosítanak behajtásra. A PROXY kártyák 2012. évi érvényesítéséhez az új parkolási díjtétel megfizetését igazoló sárga csekket - a kitöltött adatlappal - szíveskedjenek a fenti határidő előtt visszaküldeni az ÁOK Dékáni Hivatalába. A PROXY kártyákat továbbra is őrizzék meg, mivel az érvényesítés után újra használhatók lesznek. A 2012. évre érvényesítő, rendszámokat is feltüntető matricákat 2012. január 15-ig megküldjük a szervezeti egységekhez, ahol – ezúton is kérve a titkárság dolgozóinak segítségét – felragasztásra kerülnek az érvényesítő matricák. A későbbiekben a matricákat a Dékáni Hivatalban ragasztjuk fel a kártyákra.

Az ÁOK Szigeti úti telephelyén dolgozók számára személyenként 1 db PROXY kártya kerül kiosztásra/megújításra, melynek díja a gépkocsik számától függetlenül 3.000,- Ft. Igény szerint ez a kártya több forgalmi rendszámra is érvényesíttethető. A PROXY kártyát a munkaviszony megszűnése esetén kérjük leadni a Dékáni Hivatalban.

Új igényléshez a formanyomtatvány pontos kitöltése, munkahelyi vezető aláírása, a forgalmi engedély másolata, illetve a csekk befizetését igazoló szelvény szükséges. A nyomtatvány megtalálható a csatolt dokumentumban, illetve az ÁOK honlapján: www.aok.pte.hu (Szervezeti egységek/Dékáni Hivatal/Dokumentumtár). A korábbi években előfordult visszaélések elkerülése érdekében továbbra is kérjük a forgalmi engedély(ek) másolatának bemutatását abban az esetben, ha ez 2011. évben még nem történt meg. Ezt a személyes adatok szigorú védelme mellett megőrizzük.

A Tranzit engedélyek ára gépjárművenként 3.000,- Ft/év, melyek 1-1 órás parkolási lehetőséget biztosítanak a Szigeti úti parkoló területén. Az ezen felül itt töltött időért parkolási díjat kell fizetni a 2012. márciusától kihelyezendő parkolóautomatáknál. Az óvodai, bölcsődei tranzit behajtási engedélyek kiadásának feltétele: a gyermek bölcsődei, vagy óvodai felvételének igazolása. Az uszodai tranzit engedélyhez kérjük mellékelni az uszodabérlet fénymásolatát.

Külsős érdekeltek részére (az egyetemmel rendszeres munkakapcsolatban lévő nem egyetemi dolgozók) a behajtási engedélyek összege megváltozott: gépjárművenként 9.000,- Ft/év.

Az ÁOK hallgatói számára a behajtási engedélyek kiadása a Pacsirta utcai parkoló megszűnése miatt a 2012. évben nem lehetséges, részükre a Szigeti úton parkolóhelyet, azok számának szűkössége miatt nem áll módunkban biztosítani.

Azok az igénylők, akik össz-klinikai területre kérnek behajtási engedélyt, a KK igénylőlapot a Klinikai Gondnokságok Koordinációs Osztályához (Németh Sándor, 33141-es mellék, Rákóczi út 2., volt BMK területe) nyújthatják be. Az össz-klinikai behajtási engedély ára egységesen 2.000,- Ft/év. A Szigeti úti behajtáshoz a PROXY kártya megvásárlása szükséges, 1.000,- Ft-os egységáron. Ehhez az össz-klinikai engedély fénymásolatát kérjük eljuttatni az ÁOK Dékáni Hivatalhoz a befizetett csekkel, valamint az igénylő neve, szervezeti egysége, az autó(k) színe és típusa feltüntetésével.

Azok az igénylők, akik össz-egyetemi területre kérnek behajtási engedélyt, az össz-egyetemi igénylőlapot Rácz Attila rendészeti előadóhoz (22783, *0334, 30/4702684, racz.attila@pte.hu, Szántó Kovács János u. 1/B.) juttassák el, Vilyevácz József műszaki igazgató úrnak címzett, az indokokat felsoroló levél kíséretében. A Szigeti úti behajtáshoz PROXY kártya megvásárlása szükséges, 1.000,- Ft-os egységáron.Dokumentum(ok)