Meghívó Kari Tanácsülésre

2011. november 16.

2011. november 24.

PTE/84133-1/2011. (10)

 

Meghívó

2011. november 24-én (csütörtökön) 15 órakor az ÁOK
Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

Napirend:

 

1.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.      A 2012/2013. évi költségtérítési díjak.
Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató

3.      Önálló és nem önálló tanszékek létesítése.
Előadó: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár

4.      Az Orvoskari akkreditációs anyag elfogadása.
Előadó: Dr. Csernus Valér dékánhelyettes, a kari akkreditációs munkacsoport vezetője

 5.      Az ÁOK SZMSZ módosítása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

6.      Bejelentések.
Az 1., 2., 4., és 5. sz. napirendi pontok anyaga 2011. november 18-től a www.aok.pte.hu honlapon és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.
A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2011. november 16.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható