Igazgatói értekezlet

2012. április 5.

2012. április 11-én 15:00 órakor a PTE ÁOK Központi Épületének Tanácstermében

PTE/21612-1/2012. (10)

 

Meghívó

 

2012. április 11-én (szerda) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

 

Napirend:

 1. Egyetemi docensi pályázat véleményezése.
  Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 2. Címzetes egyetemi tanári címre történő felterjesztés.
  Előadó: Dr. Mangel László egyetemi docens
 3. Záróvizsga bizottsági elnökök megválasztása.
  Előadó: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár
 4. A 2012. évi kari költségvetés.
  Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 5. A 2012/2013-as tanév időbeosztása.
  Előadó: Dr. Csernus Valér mb.dékánhelyettes
 6. Elektronikus leckekönyv bevezetése a 2012/2013-as tanévtől.
  Előadó: Dr. Csernus Valér mb.dékánhelyettes
 7. Nem önálló tanszék létesítése.
  Előadó: Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár
 8. Bejelentések.

Az 1., 4. és  5.sz. napirendi pontok anyaga 2012. április 5-től az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2012. április 04.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható