Kari Tanácsülés

2012. április 5.

2012. április 12-én 15:00 órakor a PTE ÁOK IV.sz. (Dr. Flerkó Béla) Tantermében

PTE/21613-1/2012. (10)

 

Meghívó

 

2012. április 12-én (csütörtökön) 15 órakor az ÁOK

Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

 

Napirend:

 1. Egyetemi docensi pályázat véleményezése.
  Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 2. Címzetes egyetemi tanári címre történő felterjesztés.
  Előadó: Dr. Mangel László egyetemi docens
 3. Záróvizsga bizottsági elnökök megválasztása.
  Előadó: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár
 4. A 2012. évi kari költségvetés.
  Előadó: Dr. Miseta Attila dékán
 5. A 2012/2013-as tanév időbeosztása.
  Előadó: Dr. Csernus Valér mb.dékánhelyettes
 6. Elektronikus leckekönyv bevezetése a 2012-2013-as tanévtől.
  Előadó: Dr. Csernus Valér mb.dékánhelyettes
 7. Nem önálló tanszék létesítése.
  Előadó: Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár
 8. Bejelentések.

Az 1., 4. és 5.sz. napirendi pontok anyaga az alábbi linken és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2012. április 5.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán