Kari Tanácsülés

2012. június 21.

2012. június 21-én 15:00 órakor a PTE ÁOK IV.sz. (Dr. Flerkó Béla) Tantermében

PTE/34605-1/2012. (10)

 

Meghívó

 

2012. június 21-én(csütörtökön) 15 órakor az ÁOK
Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó
Kari Tanácsülésre.

Napirend:
 

1.      Klinikai főigazgatói pályázat véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.      Pro Facultate Medicinae kitüntetés adományozása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

3.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

4.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

5.      Professor emeritus cím adományozása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

6.      Egyetemi magántanári cím adományozása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

7.      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.
Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes
              Dr. Pajor László egyetemi tanár

8.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása.
Előadó: Dr. Wittmann István egyetemi tanár

9.      PTE ÁOK központi gyakornoki és rezidensi rendszerbevételi szabályzat elfogadása.
Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

10.  A PTE ÁOK 2012/2013. tanév kurrikulumának elfogadása.
Előadó: Dr. Komócsi András egyetemi docens, a Kurrikulum Bizottság titkára

11.  Nem önálló tanszék létesítése.
Előadó: Dr. Nagy Lajos egyetemi tanár

12.  Nem önálló külső tanszék létesítése.
Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

13.  Humán Orvos-, Gyógyszerész- és Egészségtudományi Szakfordító és Szaktolmács felsőfokú szakirányú továbbképzési szak indítása.
Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

14.  Migrációs-egészségügy Mesterszak (MSc) létesítése.
Előadó: Dr. Németh Péter egyetemi tanár

15.  Bejelentések.

A 3., 4., 9., 10., 13., és a 14. sz. napirendi pontok anyaga az alábbi linken tekinthető meg: 
http://aok.pte.hu/index.php?page=hirek&act=hir_fotema&fotema=&hir=4446&nyelv=hun.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2012. június 14.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán