Kari Tanácsülés

2012. szeptember 13.

2012. szeptember 20-án 15:00 órakor a PTE ÁOK IV.sz. (Dr. Flerkó Béla) Tantermében

PTE/53857-1/2012. (10)

Meghívó

2012. szeptember 20-án (csütörtök) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

Napirend:

 

1.      Honoris causa doktori cím adományozása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

2.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

3.      Egyetemi magántanári cím adományozása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

4.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása.
Előadó: Dr. Gerlinger Imre egyetemi tanár
            Dr. Kovács L. Gábor egyetemi tanár

5.      Bejelentések.
 

A 2. sz. napirendi pont anyaga az alábbi linken tekinthető meg:  http://aok.pte.hu/index.php?page=hirek&act=hir&hir=4575&nyelv=hun
A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2012. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán