A Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testület nyilvános ülése a Szentágothai Kutatóközpontban

2012. október 25.

A Pécsi Tudományegyetem stratégiai célja, hogy a meglévő tudományos kapacitásaira építkezve, az egyes kiemelt területekhez kutatói kritikus tömeget allokálva, a kutatások színvonalát modern infrastrukturális háttérrel biztosítva az ország egyik legjelentősebb kutatóegyetemeként nemzetközileg elismert, kiterjedt kapcsolati- és együttműködési rendszerekkel rendelkező, kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató, felsőoktatási tudományos kiválósági központjává váljon.

Stratégiai céljainkhoz kapcsolódóan hoztuk létre a PTE Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületet (NTTT). A testület működtetésének célja, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységünk megerősítésére figyelembe tudjuk venni olyan külső szakértők véleményét, nézőpontját is, amelyek kiegészítik, és a nemzetközi kutatási trendeknek megfelelően kiszélesíthetik az egyetemi szakértők stratégiai elképzeléseit.

A PTE NTTT egy 8 tagot számláló független, nemzetközi szaktekintélyekből álló külső tanácsadó testület, melynek tagjait a futó projekt időtartamára ajánlás útján választják.
Az NTTT második ülésére a Szentágothai János Kutatóközpont Névadó Ünnepség és Centenáriumi Tudományos Napok rendezvénysorozat keretében kerül sor. Az ülés elsődleges célja a Szentágothai János Kutatóközponthoz hasonló külföldi kutatóintézetek működésének, menedzselésének megismerése, jó gyakorlatok átültetésének vizsgálata. Emellett fontos célunk, hogy a tanács tagjainak ajánlásával sikerüljön a futó pályázatokban létrejött és a kutatóközponthoz kapcsolódó kutatócsoportok hosszú távú tudományos és pénzügyi fenntarthatóságát megalapozó nemzetközi együttműködési lehetőségek fejlesztése.

Helyszín: PTE Szentágothai János Kutatóközpont
Időpont: 2012. október 29. 14.30 óra és október 30. 10 óra

A rendezvény részletes programja: http://4kki.pte.hu/