Meghívó az I. Pécsi Preventív Orvostudományi Szimpóziumra

2012. november 23.

A PAB Preventív Orvosi Tudományok Munkabizottsága

meghívja Önt

a 2012. november 26-án, a Pécsi Akadémiai Bizottság Székházában megrendezésre kerülő

 I. Pécsi Preventív Orvostudományi Szimpóziumra

 

14.00: Megnyitó:
Dr. Ember István,
egyetemi tanár, a Preventív Orvosi Tudományok Munkabizottságának elnöke

14.10: I. Szekció
Moderátor: Dr. Kiss István,
egyetemi tanár, a Preventív Orvosi Tudományok Munkabizottságának titkára
 

 1. Intézetünkben folyó mikro-RNS vizsgálatok bemutatása humán daganatokban és karcinogén expozíció által indukált állatkísérletes modellekben
  Juhász Krisztina, Gombos Katalin, Gőcze Katalin
 2. Daganatok kockázatát befolyásoló allélpolimorfizmusok magyarországi roma populációban
  Orsós Zsuzsanna
 3. Talajjavító és szelektív növényvédőszer komponensek genotoxikológiai és ökotoxikológiai vizsgálata
  Szendi Katalin
 4. Biodízel gyártása során keletkező melléktermékekkel kezelt talajok ökotoxikológiai vizsgálata
  Gerencsér Gellért
 5. Patulin-indukált oxidatív stressz élesztőben
  Gyöngyi Zoltán

14.45: Szünet

14.55: II. Szekció

 1. Hemantán– egy antiparkinson szer lehetséges kemopreventív hatásai
  Szabó István
 2. Energiát nem adó mesterséges édesítőszerek fogyasztásának hatása a testtömeg változásra, folyadék- és táplálékfelvételre
  Wolher Veronika
 3. Fizikai inaktivitás gyermekkorban
  Balogh Erika
 4. A kemoprevenció elmélete és gyakorlata
  Varjas Tímea
 5. A nemfertőző betegségek mortalitásának alakulása hazánkban és Európában
  Berényi Károly

15.30: Zárszó
Prof. Dr. Ember István