Health Management Project/ Zárókonferencia

2012. december 6.

Az egész EU tekintetében egyedülálló képzési program készült Pécsett és Eszéken

Összesen mintegy 230 ezer euróból, azaz körülbelül 65 millió forintból a Pécs Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem Orvostudományi Kara olyan képzési programot hozott létre, amely a határon átívelő egészségügyi ellátás közös fejlesztésében lehet kulcsfontosságú és amely révén az egészségügyi szolgáltatások színvonala a közös határvidék egészén nőhet.

A közös oktatási program fókuszában az egészségügyi menedzsment helyzete és szerepe az Európai Unión belül, a határokon átnyúló egészségügyi ellátás szükségessége és gyakorlata a régióban, illetve a hátrányos helyzetű csoportok, etnikai kisebbségek és bevándorlók segítése a közegészségügy és mentálhigiéné területén áll. Ezek a területek egyelőre igen hiányos módon jelennek meg az oktatásban, együttes kezelésük pedig nem csupán Magyarországon és Horvátország, hanem az egész Európai Unió tekintetében előremutató. Az országhatár által elválasztott, ám mind történetileg, mind földrajzilag egynek számító régió egységesként kezelése pedig további közös fejlesztések előtt nyithatja meg az utat. A közös program mind a pécsi, mind az eszéki egészségügyi képzés részét képzi majd mind a nappali, mind a távoktatási programban. Az oktatási program mellett közös tudásbázis is kialakításra került, amelynek az oktatók és az egyes egészségügyi szervezetek vehetik majd nagy hasznát.

 

Dokumentum(ok)