Igazgatói Értekezlet

2013. február 20.

2013. február 25-én (hétfő) 15:00 óra, Tanácsterem

Meghívó

 

2013. február 25-én (hétfő) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

 

Napirend:

 

1.                  Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése.

Előadó: Bizottsági Elnökök

 

2.                  Docensi pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.                  Címzetes egyetemi docensi cím adományozása.

Előadó: Dr. Botz Lajos egyetemi tanár

 

4.                  Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása.

Előadó: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

5.                  Tájékoztató a Klinikai Tömb felújítási munkálatairól.

Előadó: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

 

6.                  Bejelentések.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2013. február 19.

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila s.k.
dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható