Pályázati kiírás: Intézményi Szakmai, Tudományos ösztöndíj

2013. március 11.

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a 2012/2013-as tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a mai napon Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj elnyerésére.

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósított juttatás. A pályázatokat a térítési és juttatási szabályzat 8. számú mellékletében meghatározott űrlapon a kari DJKB-nak kell leadni.[TJSZ 18. § (2)-(3) bek.]

A pályázatok benyújtási határideje 2013. március 25. napja

A pályázatot kérjük a DJKB Irodában (Balassa Kollégium – Pécs, Jakabhegyi út 6.) leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:
DJKB Iroda
7624 Pécs
Jakabhegyi út 6.

A pályázó által alá nem írt, késve leadott, illetve hiányos pályázatokat a Bizottságnak nem áll módjában elfogadni!

Az eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az űrlapon feltüntetett adatok, tények és az azok alátámasztására benyújtott dokumentumok közötti eltérésekből, hiányosságokból, hibákból adódó hátrányokért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, illetve annak kitöltési útmutatóját.