Pályázati felhívás/ PTE Alapítvány

2013. március 19.

Pályázati felhívás

Módosult beküldési határidő: 2013. március 29. péntek 16 óra

A Pécsi Tudományegyetem Alapítvány a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából származó, 2012. évi bevételének felhasználására az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Megköszönve az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához 2012-ben nyújtott támogatásokat, az előzetesen meghirdetett és az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően

a PTE szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez,
a kiemelkedő szakmai eredményeket felmutató oktatók, kutatók, hallgatók
és egyetemi munkatársak egyetemi feladatainak támogatásához

 2013-ban is pályázat formájában kíván az Alapítvány hozzájárulni.

Pályázati kategóriák

A)    Innovatív és kreatív hallgatói csoportok, műhelyek kulturális és szakmai tevékenységének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan szakmai vagy kulturális vonatkozású programmal, rendezvénnyel, projekttel, amely kellően igazolja a PTE hallgatóinak újító, ötletes és kiemelkedő szakmai tevékenységeit.

A projekt témaköréhez tartozhat: szakmai, illetve kulturális rendezvények, események (konferenciák, workshopok, kiállítások, koncertek, egyéb közösségi rendezvények) szervezése, vagy kiadványok kiadása.

Pályázhat: minden hallgatói csoport, hallgatói szervezet.

B)    Oktatók számára tankönyvek, gyűjtemények elektronikus vagy nyomtatott formában történő kiadásának, szerkesztésének támogatása.

Pályázni lehet minden olyan már elkészült (de még meg nem jelent), vagy éppen kialakítás alatt álló hagyományos, vagy digitális formában kiadásra kerülő tananyaggal (jegyzettel, tankönyvvel, egyéb oktatási segédanyaggal), amely valamely Bologna mesterszak, illetve osztatlan képzés tanrendjéhez és tanulmányi kötelezettségeihez igazodik. Pályázni bármely szakterületről lehet. Az Alapítvány a támogatást szerkesztői, nyomdai és digitalizáló feladatok megvalósításához biztosítja.

Pályázhat: a PTE minden oktatója, kutatója, aki az adott tárgy akkreditált tárgyfelelőse.

C)    Az egyetem nem akadémiai munkatársainak szakmai konferenciákon, tanfolyamokon, külföldi, belföldi tanulmányutakon való részvételének támogatása.

Az Alapítvány adminisztratív szakterületet érintő tanfolyamok, képzések, tanulmányutak, stb. részfinanszírozását vállalja a nyertes pályázók részére, részvételi díj vagy szállás-, útiköltség egy részének átvállalásával.

Pályázhat: a Pécsi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló, adminisztratív feladatokat ellátó minden munkavállaló.

További  információ az Alapítvány honlapján található: www.pte.hu/menu/81/21

Pályázati információk

Formai követelmények:

- a mellékelt adatlap pontos kitöltése, valamint
- pályázati háttéranyag készítése az alábbiak szerint:
 

  • maximum 2 oldal terjedelem, Word formátumú fájl
  • pénzügyi megvalósítás tervéről külön táblázat készítése (saját és egyéb források, valamint a pályázni kívánt összeg pontos meghatározásával)

- a benyújtás módja: egy nyomtatott példány zárt borítékban postai úton, valamint egy további példány e-mailben elektronikus úton az alapítvány titkára, Király Róbert részére.

E-mail: kiraly.robert@pte.hu
Cím: PTE Rektori Hivatal Marketing Osztály
7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Határidők

A pályázat beküldési határideje (mind a postai, mind az elektronikus példány tekintetében):
2013. március 29. péntek 16 óra
A határidő után érkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!
A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el 2013. április 15. napjáig.
Az eredményről postai úton, vagy e-mail-ben küldünk értesítést.
A pályamunkák leadásának, az események, rendezvények, stb. megvalósításának határideje:
2013. október 16. szerda 16 óra
A pénzügyi elszámolás határideje: 2013. október 31. csütörtök 16 óra

A pénzügyi elszámolás feltétele: a jóváhagyott pályázati programelemhez szigorúan illeszkedő eredeti számla a Pécsi Tudományegyetem Alapítvány nevére és a 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. címre kiállítva.

Az elszámolással kapcsolatos információ a tothjne@gamma.ttk.pte.hu e-mail címen kérhető Tóth Jánosné pénzügyi vezetőtől.

Sikeres pályázatokat kívánunk!

 

 

                                                                                              Dr. Komlósi Sándor s.k.

                                                                                                 a Kuratórium elnöke

Dokumentum(ok)

  • PTE_alapitvany_palyazat_2013_modositott.pdf

    .pdf

    download