Pannon Tudományos Nap

2013. március 19.

FELHÍVÁS

Pannon Tudományos Nap
Nagykanizsa, 2013. október 17.

 

Az MTA Pécsi Területi Bizottsága (PAB) és az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) 2005 óta rendezi meg Pannon Tudományos Nap (PTN) című közös konferenciáját, amelynek célja a dunántúli régióban elért legújabb és legérdekesebb tudományos eredmények bemutatása. A konferenciának 2013-ban is az elmúlt években kiváló házigazdának bizonyult Nagykanizsa ad otthont.

Várjuk a két akadémiai bizottság területén dolgozó kutatók jelentkezését a konferencián tudományos előadás tartására. Olyan új eredmények bemutatását kérjük, amelyek az utóbbi két évben születtek, s jelentőségüknél fogva számot tarthatnak a tudományos közösség tágabb körének érdeklődésére. Mivel nem tematikus konferenciáról van szó, ezért rendkívül fontos, hogy az előadók törekedjenek a szakmai részletektől mentes, lényeget kiemelő, közérthető előadásmódra. Kérjük, hogy a jelentkezők maximum 1 oldal terjedelmű összefoglalóban ismertessék eredményeiket.

Mivel az előadások száma korlátozott, a beküldött összefoglalók alapján a két területi bizottság által közösen felállított szervező bizottság választja ki az elhangzó előadásokat. A bizottság a tartalmi szempontok mellett azt is mérlegeli, hogy a konferencián minden tudományterület képviselői, valamint a pályájuk kezdetén járó kutatók is lehetőséget kapjanak eredményeik bemutatására. A korábbi évek tapasztalatai alapján a jelentkezők mintegy harmada tarthat előadást.

A rendezvény keretében mindkét akadémiai bizottság működési területéről a legjobbnak ítélt PhD munkák bemutatására is sor kerül. Mindazok jelentkezésére számítunk, akik 2012-ben vagy 2013-ban szerezték meg doktori fokozatukat. Kérjük a pályázókat, hogy tervezett előadásuk összefoglalója mellett tézisfüzetüket is szíveskedjenek elküldeni.

A hallgatóság és a szervezőbizottság szavazatai alapján legjobbnak ítélt három előadást, valamint a nyertes PhD munkákat 100 ‑ 100 eFt jutalomban részesítjük.

Kérjük, hogy a PTN keretében előadást tartani szándékozók 2013. június 25-ig juttassák el tervezett előadásuk kivonatát elektronikus formában a PAB területén az mkonig@pab.mta.hu illetve a VEAB területén a veab@veab.mta.hu címre. A kiválasztott előadókat 2013. szeptember 15-ig értesítjük.

 

Jelentkezési határidő előadások tartására:
2013. június 25.