Kisfaludy Lajos Alapítvány Díja/ Felhívás

2013. március 26.

Tisztelt Kollegák!

 

A Kisfaludy Lajos Alapítvány Díját, amely a modern gyógyszerkutatással (szintézis, analitika, hatóanyagok biológiai vizsgálata) kapcsolatos nívós publikációs tevékenységet hivatott jutalmazni, 2013-ben is kiadjuk. A Díjra egyetemi tanárok, kutatóintézet-vezetők terjeszthetik fel olyan munkatársukat, akinek 2012-ben betöltött életkora nem haladja meg a 38 évet. Kérjük, hogy egy intézetből/ tanszékről csak egy, az adott intézeten belül a legjobbnak ítélt publikációval pályázzanak. Megosztott díjra benyújtott felterjesztéseket nem bírálunk el.

A felterjesztéseket elektronikus formában legkésőbb 2013. május 6-ig kérjük beküldeni a szilvia.bosze@gmail.com e-mail címre.

A felterjesztés tartalmazza a következőket:

2012-ben nyomtatásban megjelent publikáció, amelynek szerzője/társszerzője a felterjesztett. (A csak on-line megjelent, oldalszám nélküli dolgozatokkal a következő évben, a nyomtatásban történt megjelenés után lehet pályázni.)

A felterjesztett rövid szakmai életrajza (amely a korhatár miatt tartalmazza a jelölt  születési dátumát).

Egy oldalnál nem hosszabb ismertető a felterjesztett szerepéről a publikáció  kísérleti/elméleti munkájában, valamint a publikáció megírásában.

A publikációk bírálatát titkos szavazással, pontozásos módszerrel a Kisfaludy Lajos Alapítvány kuratóriumának tagjai végzik el. A legtöbb pontot elért pályamű kapja az első díjat; a Kuratórium által legjobbnak ítélt esetleges további publikációk szerzői is kaphatnak díjat. A díjazottak egy Kisfaludy Lajos portréját ábrázoló érmet kapnak, valamint - az utóbbi évek gyakorlatát követve - pénzbeli támogatásban is részesülnek.

A díjátadásra előadói ülés keretében kerül sor 2013. júniusának második felében - egy később megadandó időpontban - a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. épületében.
Az ülésen az első díjat elnyert pályázót, valamit még egy, a Kuratórium által kiválasztott díjazottat előadás tartására hívjuk meg.

Üdvözlettel,

Dr. Bősze Szilvia
A Kisfaludy Lajos Alapítvány titkára