Meghívó Kari Tanácsülésre

2013. június 6.

2013. június 12. (szerda) 15 óra

PTE/34047-1/2013. (10)

 

Meghívó

 

2013. június 12-én (szerda) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

 

 

 

Napirend:

 

1. Igazgatói pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3. Pro Facultate Medicinae kitüntetések adományozása.

Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

4. Honoris causa doktori cím adományozása.

Előadók: Dr. Ertl Tibor egyetemi tanár

              Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

5. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.

Előadók: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

               Dr. Emődy Levente emeritus professzor

 

6. Gyógyszerészi Biotechnológiai Önálló Tanszék megalakítása.

Előadó: Dr. Perjési Pál egyetemi tanár

 

7. Orvoskari SZMSZ módosítása.

Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató

 

8. Orvoskari, Doktori, és Habilitációs Szabályzat módosítása.

Előadó: Dr. Fischer Emil, a  Doktori és Habilitációs Tanács elnöke

 

9. Kórházi akkreditáció

Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

 

10. A PTE ÁOK 2013/2014. tanév kurrikulumának elfogadása.

Előadó: Dr. Komócsi András, a Kurrikulum Bizottság titkára

 

11.   A 2013. március 13-i Kari Tanács ülésen elfogadott 2013/2014-es tanév időbeosztásának kiegészítése.

Előadó: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

12. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása.

Előadó: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

 

13. Térítési és Juttatási Szabályzat módosítása.

Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató

 

14.  Migrációs-Egészségügyi mester szakképzés alapítása és a képzési tananyag   elfogadása.

Előadó: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár

 

15. TDK munkáról beszámoló.

Előadó: Dr.Balogh Péter, a TDK Tanács elnöke

 

16.  Tájékoztató az Orvoskari Feedback munkáról.

Előadó: Schlégl Ádám, Feedback Bizottság feldolgozás vezető

 

17. Bejelentések

 

Az 1., 2., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14.  sz. napirendi pontok anyaga a csatolmányban megtekinthető.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2013. június 6.

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható