Pályázati Felhívás a Diplomás Pályakövető Rendszer 2014-es tanulmánykötetébe történő publikálásra

2013. június 21.

A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A Pécsi Tudományegyetem Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) adatbázisainak, felméréseinek, eredményeinek (hallgatói motivációs felmérések, végzett hallgatók körében folytatott pályakövetési felmérések) szakmai, tudományos célú hasznosítása, tudományos kötetben való megjelenés támogatása a PTE oktatói és hallgatói (PhD, MA/MSc képzésben résztvevők) számára.

FŐBB TÉMÁK:

Az alábbi témákban lehet a jelentkezést leadni:

1. DPR vizsgálatok alapadatainak ismertetése
2. A hallgatói rekrutáció és társadalmi háttér
3. Aktív és végzett hallgatók elemzése regionális megközelítés alapján
4. Egyetemi hírnév vizsgálat
5. Oktatással, egyetemi szolgáltatással kapcsolatos elégedettség
6. Karrier, karrierszolgáltatás
7. Munkavégzéshez szükséges kompetenciák
8. Munka és tudomány, továbbtanulás, továbbképzés itthon és külföldön
9. Felvételi információforrások
10. Kommunikációs lehetőség a hallgatókkal
11. Aktív és végzett hallgatói életutak
12. Egyes kiválasztott évfolyamok vizsgálata
13. A különböző vizsgálatok eredményeinek longitudinális összehasonlítása

FELHASZNÁLHATÓ ANYAGOK:

A tanulmányokhoz a http://www.alumni.pte.hu/kutatasi-eredmenyek oldalon található (szóbeli megkérdezésen kívüli) kutatási eredmények mögött lévő adatbázisokat a pályázati felhívás kiírója titoktartási nyilatkozat mellett a nyertes pályázók rendelkezésére bocsájtja.

PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK:

Pályázni lehet egyénileg vagy szerzőtárssal (hallgatóként oktatói konzulenssel).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • kutatási téma leírás (cím, 12-14 soros leírás),
  • szakmai önéletrajz (link az önéletrajzra).

A pályázat beadása: A pályázatokat DPR_szerzomonogramm_PTE_2013 címmel kérjük elküldeni kizárólag elektronikusan a palyakovetes-info@pte.hu e-mail címre.
 

A pályázat beadásának határideje: 2013. augusztus 30.
 

Bírálati határidő: 2013. szeptember 20.

TANULMÁNYKÖTET LEÍRÁSA:

2014-ben DPR tanulmánykötetet jelentetünk meg, melyben a tanulmányok terjedelme minimum 10 oldal. A részletes formai követelményeket a bírálatot követően, a kiértesítéskor megküldjük. Az elkészült publikációk beküldési határideje: 2013. december 2.

A későn beérkező publikációk, illetve a lektori vélemény alapján ki nem javított publikációk megjelenésének jogát a pályázatot kiíró visszavonhatja.

A publikációkat lektorált, ISBN-számmal ellátott tanulmánykötetben jelentetjük meg.


Pécs, 2013. június 18.


    Dr. Zeller Gyula s.k.                         Dr. Kuráth Gabriella s.k.
       rektorhelyettes                                  DPR kutatásvezető