Igazgatói Értekezlet

2013. szeptember 26.

2013. október 1-én (kedd) 15:00 óra, Tanácsterem

PTE/53462-1/2013. (10)


Meghívó

2013. október 1-én (kedd) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar
Központi Épületének Tanácstermében tartandó
Igazgatói Értekezletre.


Napirend:

1.    Igazgatói pályázatok véleményezése.
       Előadó:    Dr. Miseta Attila  dékán


2.    Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.
       Előadó:    Dr. Miseta Attila  dékán


3.    „Címzetes egyetemi tanári” cím adományozása.
       Előadó:    Dr. Gerlinger Imre  egyetemi tanár


4.    Idegtudományi Centrum létrehozása.
       Előadó:    Dr. Miseta Attila  dékán


5.    Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Tanszék létesítése.
       Előadó:    Dr. Nagy Ákos   egyetemi docens


6.    Gyógyszerésztudományi Szak kari akkreditációjának pályázata.
       Előadó:    Dr. Perjési Pál egyetemi tanár


7.    Biotechnológia Mesterképzési Szak anyagának ismertetése.
       Előadó:    Dr. Pongrácz Judit  egyetemi tanár


8.    A 2013/2014. tanév szóbeli záróvizsga bizottságai az Általános Orvos Szakon.
       Előadó:    Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes


9.    Bejelentések

 

Az 1., 2., 5., 6., 7., 8.  sz. napirendi pontok anyaga 2013. szeptember 26-tól az alábbi linkre kattintva tekinthető meg.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

Pécs, 2013. szeptember 25.


Üdvözlettel:


Dr. Miseta Attila s.k.
dékán